بایگانی برچسب

بهره وری تيم فروش

4 نکته جهت افزایش بهره وری تيم فروش

بهره وری تيم فروش

مهمترین دارایی یک متصدی فروش زمان است.
به دنبال فرصت‌ها بودن، گسترش دادن روابط، بستن قراردادها و در کل هر کدام از فعالیت‌های کلیدی فروش وابسته به زمان است و به همین دلیل این عامل در یک نرم افزار فروش نیز اهمیتی ویژه یافته است.
ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا