لزوم ثبت صورتحساب‌های خرید و فروش دوره بهار در سامانه مودیان

تاریخ انتشار: 1403/04/19

بر اساس بخشنامه ابلاغی سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۳۱ مردادماه، امکان افزایش حد مجاز فروش این دوره از طریق ارائه چک تضمین به ادارات امور مالیاتی و یا پرداخت نقدی از طریق سامانه مؤدیان، تا تاریخ ۲۱ تیرماه فراهم خواهد بود.

مطابق بخشنامه مزبور، در مواردی که مؤدیان مالیاتی بابت افزایش حد مجاز دوره بهار سال ۱۴۰۳، از تاریخ ۱۱ تیرماه اقدام به ارائه چک به ادارات امور مالیاتی می‌نمایند، تاریخ سررسید چک ۳۱ تیرماه لحاظ شود.

همچنین بنا بر اطلاعیه‌های شماره ۴۱ و ۴۲ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهارنامه پیش‌فرض ارزش‌افزوده دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه، تکمیل و مسترد نمایند.

بر این اساس، فروشنده حداکثر تا ۲۱ تیرماه می‌تواند نسبت به ثبت صورتحساب‌های صادره دوره بهار (اصلی/ارجاعی) در سامانه مؤدیان اقدام نماید. با توجه به اینکه پس از ثبت تمامی صورتحساب‏های فروش، با اطمینان بیشتری می‏ تواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام کند و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید، لذا تسریع در ثبت صورتحساب‏های الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است.

همچنین با توجه به فرصت ۳۰ روزه برای خریداران جهت واکنش به صورت‌حساب‌های درج‌شده در کارپوشه‌ی آنها، تمامی صورت‌حساب‌هایی که اعمال آثار مالیاتی آنها متأثر از واکنش خریدار است، تا تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شده و آثار مالیاتی تمامی صورت‌ حساب‌ های الکترونیکی صادره در دوره بهار، پس از این تاریخ در فرم اظهارنامه لحاظ خواهد شد.
 

نرم افزار حسابداری بازرگانی قیاس
نرم افزار حسابداری بازرگانی قیاس
مالیات