مجلس سازوکار معافیت مالیاتی کسبه را تعیین کرد

تاریخ انتشار: 1402/11/02

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی ناظر بر درآمد ابرازی کسبه را به ازای هر ۴۰ درصد افزایش درآمد ابرازی تعیین کردند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (2 بهمن‌ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش درآمدی، بند (ب) تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند. طبق این مصوبه، در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد نسبت» عبارت «مازاد بر چهل درصد» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.


مطابق با تبصره ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.


همچنین بر اساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

مالیات بر درآمد مشاغل