آخرین مهلت ارسال صورت معاملات (مالیات) 1402

تاریخ انتشار: 1402/11/16

امکان ارائه فهرست معاملات فصلی دوره سوم ( پاییز ) ۱۴۰۲ تا پایان بهمن ماه فراهم می‌باشد.

آخرین اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص به شرح زیر است:

 

سازمان امور مالیاتی
 

اداره کل امور مالیاتی

با سلام

با عنایت به پیشنهاد شماره 200/21259/ص مورخ 1402/11/15 این سازمان و موافقت وزیر محترم اقتصاد و دارایی، مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع ماده مذکور برای فصل پاییز 1402، تا بهمن ماه 1402/11/30 تمدید گردید.

سید محمد هادی سبحانیان

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورت مالی