چه کسانی ملزم به ارائه صورت مالی حسابرسی شده هستند؟

تاریخ انتشار: 1403/03/29

حد نصاب ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه ای حدنصاب ارائه صورت های مالی حسابرسی شده را اعلام کرد. برهمین اساس در راستای اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، اشخاص ذیل ملزم به ارائه ی صورت های مالی حسابرسی شده خواهند بود:

الف) اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

۱. شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی مصوب سال ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده ‌اند.
۲. شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.
۳. شرکت­ های سرمایه­ گذاری (هلدینگ) و شرکت­های تابعه و وابسته به آن‌ها.
۴.  مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان­ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن­ها.
ب) اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:
 سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت­های سهامی خاص و سایر شرکت­ها و همچنین مؤسسات غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌ های آن­ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می ‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود،‌ جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارایه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی)  آن­ها بیش از سیصد (۳۰۰) میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن­ها بابت پیمان­های منعقد شده بیش از سیصد (۳۰۰) میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن­ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت ‌وضعیت مالی) بیش از پانصد (۵۰۰) میلیارد ریال باشد.

 

حد نصاب ارائه صورت های مالی حسابرسی شده
حسابرسی
صورت مالی