بدون داشتن پرونده مالیاتی دستگاه کارتخوان صادر نمی شود

تاریخ انتشار: 1402/12/20

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی که جزء فعالان اقتصادی هستند به دلیل روشن شدن وضعیت مالیاتی کسب و کار خود در زمان های مشخص نسبت به ارسال اظهارنامه عملکرد اقدام نمایند. مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی حداکثر تا پایان خردادماه هرسال و این مهلت برای اشخاص حقوقی حداکثر تا ۴ ماه پس از اتمام سال مالی شرکت‌ها می‌باشد.

برهمین اساس به دنبال تغییرات جدید انجام شده در نظام مالیاتی کشور و ایجاد شفافیت حداکثری در حوزه‌ی اقتصادی، سازمان امور مالیاتی به دنبال تحقق درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه از طریق شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از انجام فرارهای مالیاتی می‌باشد. یکی از اقدامات انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی مدیریت دستگاه‌های کارتخوان بوده است. لذا براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی کسانی که دارای دستگاه کارتخوان هستند، پرونده ی مالیاتی نیز دارند. بنابراین بدون داشتن پرونده مالیاتی، برای هیچ شخصی دستگاه کارتخوان صادر نخواهد شد.

مالیات
دستگاه POS