آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار قیاس
1399/04/23
بخش بیست و نهم- ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت نهم
1396/05/10
بخش بیست و هشتم- فرم صورت خلاصه در حقوق و دستمزد
1396/05/08
بخش بیست و هفتم- فرم صدور فیش حقوقی
1396/05/03
بخش بیست و ششم _ فرم کارمندان
1396/04/27
آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار قیاس
از اینکه با وبلاگ قیاس همراه هستید از شما نهایت سپاس رو داریم. در این مطلب برایتان آموزش ثبت سند
1399/04/23
بخش بیست و نهم- ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت نهم
1390/12/28 خرید مقداری  مایحتاج ( آجیل، شیرینی و...) به مبلغ 4.000.000 ریال برای کارکنان (به عنو
1396/05/10
بخش بیست و هشتم- فرم صورت خلاصه در حقوق و دستمزد
فرم صورتخلاصه جهت صدور سند حسابداری برای کارمندانی که فیش حقوقی برایشان صادر شده، استفاده می‌شود
1396/05/08
بخش بیست و هفتم- فرم صدور فیش حقوقی
فرم صدور فیش حقوقی  برای محاسبه و صدور فیش حقوقی کارمندان استفاده می‌شود. جهت صدور فی
1396/05/03
بخش بیست و ششم _ فرم کارمندان
فرم کارمندان برای تعریف کارمندان استفاده می‌شود. جهت تعریف کارمندان مراحل زیر را انجام دهید.
1396/04/27
بخش بیست و پنجم- حقوق و دستمزد
  فرم کارگاهها : فرم کارگاهها برای تعریف کارگاههای موجود در شرکت استفاده
1396/04/18
بخش بیست و چهارم- ثبت هزینه ها در حسابداری-8
1390/12/27 مبلغ  150.000 ریال هزینه آب،200.000 برق، 85.000 نفت و بنزین و 550.000 ریال تلفن و اطل
1396/04/13
بخش بیست و سوم- ثبت سند خرید کالا
1390/12/25 خرید 520 عدد جاروبرقی هر یک به مبلغ 100.000 ریال از فروشگاه محمدی طی چک یک ماهه فروشگ
1396/04/11
بخش بیست و دوم- ثبت هزینه ها در حسابداری-7
1390/12/23 فروش 275 عدد ضبط صوت هر یک به مبلغ 230.000 ریال به فروشگاه خانه کالا و دریافت چک
1396/03/02
بخش بیستم- دفتر چک در خزانه داری
نوع چک دریافتی: در قسمت چک ها 4 سربرگ نزد صندوق، واگذار شده به بانک، وصول شده و خرج شده وجود دا
1396/01/07
بخش بیست و یکم- ثبت هزینه ها در حسابداری-6
برای ثبت هزینه ها در حسابداری ،1390/12/20 خرید 20 دستگاه یخچال ساید بای ساید هر یک به مبلغ 1,200
1396/01/07
بخش هجدهم- ثبت سند پرداخت در خزانه
برای پرداخت هزینه باربری می توان از خزانه داری فرم پرداخت قسمت ثبت هزینه این عملیات(ثبت سند پردا
1395/12/10
بخش نوزدهم- ثبت سند پرداخت در خزانه-1
برای ثبت سند پرداخت 10/12/1390 تنخواه دار مخارج زیر را با دستور رئیس شرکت (رضوی) در طول هفته انجا
1395/12/10
بخش شانزدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری-4
ثبت هزینه ها در حسابداری ،1390/11/11 استرداد مقداری از خرید 1390/11/09 که فروشنده 20 عدد از ضبط
1395/11/13
بخش هفدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری-5
ثبت هزینه ها در حسابداری،1390/11/15 پرداخت هزینه پیک و باربری (400.000 ریال) و پست و نامه به مبلغ
1395/11/13
بخش چهاردهم - ثبت هزینه ها در حسابداری-2
ثبت هزینه ها در حسابداری: 1390/10/25 خرید مبلغ 9.000.000 ریال اثاث اداری برای دفتر بطور نقد و پر
1395/11/06
بخش پانزدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری-3
ثبت هزینه ها در حسابداری، 1390/11/02 دریافت چک ده روزه به مبلغ 43.125.000 ریال از آقای اشرفی باب
1395/11/06
قبلی صفحه از 2 بعدی