ماخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو

تاریخ انتشار: 1402/11/07

ماخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا واردانی موضوع مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم اعلام شد.

در اجرای تبصره(1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ماخذ مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و نقل و انتقال انواع خودرو‌های سبک و سنگین و موتور سیکلت‌های تولید داخلی یا داخلی موضوع ماده (28)،(29)،(30) قانون مذکور و ماده(17) قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح جدول ذیل برای اجرا در سال 1403 ارسال می‌شود:

 
  1. ماخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل

  2. ماخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی

  3. ماخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های تولید داخل

  4. ماخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های وارداتی

  5. ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل

  6. ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی

  7. ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های تولید داخل

  8. ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های وارداتی

شایان ذکر است که در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسایل نقلیه‌ای که جدیدا تولید یا وارد می‌شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

همچنین امروزه با استفاده از انواع نرم‌‎افزار حسابداری می‌توانید به راحتی کارهای مالیاتی مرتبط به سازمان مودیان را انجام دهید.


 
مالیات
مالیات ها و عوارض خاص