3 گزارش مالی ضروری برای حسابداری کسب و کارهای کوچک

تاریخ انتشار: 1402/12/20

گزارش مالی برای کسب و کارها بسیار ضروری است زیرا به عنوان یک ابزار اساسی در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت به کار می‌رود. این گزارش‌ها شامل اطلاعات دقیق و جامعی درباره وضعیت مالی کسب و کار در یک زمان خاص هستند، که این اطلاعات به مدیران و تصمیم‌گیرندگان کسب و کار ارائه می‌شود تا به آن‌ها کمک کند تصمیمات موثرتری درباره راهبردها، سرمایه‌گذاری‌ها، مدیریت هزینه‌ها و منابع مالی بگیرند. به علاوه، گزارش مالی به کسب و کار کمک می‌کند تا با ذینفعان خود، از جمله سهامداران، بانک‌ها، موسسات مالی و سایر ذینفعان، ارتباط موثرتری برقرار کند و اعتماد آن‌ها را به کسب و کار بهبود بخشد.

با توجه به این موارد، گزارش مالی به عنوان یک ابزار حیاتی برای مدیریت مالی و استراتژیک کسب و کارها تلقی می‌شود. استفاده صحیح و بهینه از گزارش‌های مالی به کسب و کارها کمک می‌کند تا بهبود عملکرد مالی خود را ارائه دهند، تصمیمات موثرتری را اتخاذ کنند و روابط موثرتری با ذینفعان برقرار کنند که همگی از آن به نحو قابل توجهی به رشد و پیشرفت پایدار کسب و کار کمک می‌کند.

گزارش مالی چیست؟

گزارش مالی، یک سند مهم در حسابداری است که اطلاعات مالی یک شرکت یا سازمان را به طور مفصل نشان می‌دهد. این گزارش شامل اطلاعاتی مانند درآمدها، هزینه‌ها، سود و زیان، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سهام و سرمایه‌گذاری‌ها و سایر جزئیات مالی مربوط به یک شرکت یا سازمان است. این گزارش معمولاً در پایان هر دوره مالی (مثلاً سال مالی) تهیه و ارائه می‌شود و برای ارتباط با سهامداران، مدیران، بانک‌ها، و سایر افراد و سازمان‌های مرتبط با شرکت یا سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با استفاده از نرم‌افزار حسابداری قیاس امکان ارائه گزارشات مالی دقیق و تفکیک شده را دارید. گزارشات مالی به مدیریت هزینه ها در کسب و کار شما کمک به سزایی می‌کند.

 

نرم‌افزار حسابداری فروشگاهی قیاس
نرم‌افزار حسابداری فروشگاهی قیاس


سه گزارش مالی ضروری برای حسابداری کسب و کار های کوچک چیست؟

برای حسابداری کسب و کارهای کوچک، سه گزارش مالی ضروری عبارتند از:

1. ترازنامه (Balance Sheet): یکی از مهم‌ترین گزارش‌های مالی است که وضعیت مالی کسب و کار را در یک زمان خاص نشان می‌دهد. این گزارش شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (یا سرمایه) است. به طور ساده، ترازنامه نشان می‌دهد که کسب و کار در یک زمان خاص چه دارایی‌هایی دارد (یا مالکیت برای آنها دارد)، بدهی‌های چه مقداری دارد، و از کجا تأمین مالی کرده است.

ترازنامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

 • دارایی‌ها (Assets): دارایی‌ها شامل هر چیزی است که کسب و کار دارد یا کنترل می‌کند و ارزش اقتصادی دارد. این شامل دارایی‌های جاری مانند وجوه نقد، حساب‌های دریافتی و موجودی، و دارایی‌های غیرجاری مانند دارایی‌های ثابت مانند اموال، تجهیزات، و ساختمان‌ها است.
 • بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (Liabilities and Equity): این بخش شامل بدهی‌های کسب و کار (مانند وام‌ها و حساب‌های پرداختنی) و حقوق صاحبان سهام (یا سرمایه) است. حقوق صاحبان سهام نشان‌دهنده مقداری است که سهامداران به عنوان سرمایه گذاری در کسب و کار انجام داده‌اند.با جمع بندی، ترازنامه به کسب و کار کمک می‌کند تا وضعیت مالی خود را در یک زمان خاص بررسی کند و تعادل بین دارایی‌ها و منابع مالی خود را مشخص کند. این اطلاعات برای مدیران، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و سایر ذینفعان مهم است تا بتوانند از وضعیت مالی کسب و کار آگاه شوند و تصمیمات خود را بر اساس آنها بگیرند.
 

2. گزارش سود و زیان (Income Statement): یکی دیگر از مهم‌ترین گزارش‌های مالی است که وضعیت عملکرد مالی کسب و کار را در یک دوره زمانی خاص نشان می‌دهد. این گزارش به طور مختصر نشان می‌دهد که درآمد کسب و کار از فروش محصولات و خدمات (همچون فروش کالاها، خدمات ارائه شده، و ... ) چقدر بوده است و چه هزینه‌هایی برای تولید یا ارائه این محصولات و خدمات به وجود آمده است.

گزارش سود و زیان اغلب شامل موارد زیر است:

 • فروش (Revenue): مجموع درآمد حاصل از فروش کالاها یا خدمات در یک دوره زمانی خاص.
 • هزینه‌های مربوط به فروش (Cost of Goods Sold - COGS): هزینه‌های مستقیم مربوط به تولید یا ارائه کالاها و خدمات، از جمله مواد اولیه، کارگری، و هزینه‌های تولید.
 • سود ناخالص (Gross Profit): میزان درآمد باقی‌مانده پس از کسر هزینه‌های مربوط به فروش از مجموع درآمد.
 • هزینه‌های عمومی و مدیریتی (Operating Expenses): هزینه‌های ثابت و متغیر مرتبط با عملیات روزمره کسب و کار، از جمله هزینه‌های فروش و بازاریابی، پرسنل، اجاره، و ...
 • سود (یا زیان) عملیاتی (Operating Income or Loss): میزان سود (یا زیان) ناخالص کسب‌وکار پس از کسر هزینه‌های عمومی و مدیریتی از سود ناخالص.
 • هزینه‌های مالی (Interest Expense): هزینه‌های مربوط به بدهی‌ها و وام‌های کسب و کار.
 • سود (یا زیان) قبل از مالیات (Income Before Taxes): سود (یا زیان) کسب‌وکار قبل از کسر مالیات.
 • مالیات (Taxes): میزان مالیاتی که کسب‌وکار باید پرداخت کند.
 • سود (یا زیان) نهایی (Net Income or Loss): میزان سود (یا زیان) نهایی کسب‌وکار پس از کسر مالیات از سود (یا زیان) قبل از مالیات.

گزارش سود و زیان به مدیران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان اطلاعات مهمی درباره عملکرد مالی کسب و کار در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات مالی و استراتژیک مناسب‌تری بگیرند.

 
3. گزارش جریان وجوه نقد (Cash Flow Statement): یکی از مهم‌ترین گزارش‌های مالی است که نشان‌دهنده جریان ورود و خروج وجوه نقد به کسب و کار در یک دوره زمانی خاص است. این گزارش نشان می‌دهد که چقدر وجوه نقد از فعالیت‌های عملیاتی (مانند فروش کالاها و خدمات)، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری (مانند سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و تجهیزات) و فعالیت‌های تأمین مالی (مانند وام‌ها و سهام جدید) به دست آمده است و چگونه این وجوه نقد در یک دوره زمانی خاص استفاده شده است.

این گزارش اغلب به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

 • فعالیت‌های عملیاتی (Operating Activities): این بخش نشان می‌دهد که چقدر وجوه نقد از فعالیت‌های عملیاتی کسب و کار، مانند فروش محصولات و خدمات، و هزینه‌های عملیاتی مربوطه (مانند هزینه‌های مواد اولیه و پرداخت به پرسنل) به دست آمده است.
 • فعالیت‌های سرمایه‌گذاری (Investing Activities): این بخش نشان می‌دهد که چقدر وجوه نقد از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کسب و کار، مانند خرید دارایی‌ها و تجهیزات، و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، به دست آمده است.
 • فعالیت‌های تأمین مالی (Financing Activities): این بخش نشان می‌دهد که چقدر وجوه نقد از فعالیت‌های تأمین مالی کسب و کار، مانند وام‌ها، صدور سهام جدید، و بازپرداخت وام‌ها، به دست آمده است.

گزارش صورت جریان وجوه نقد به مدیران و سایر ذینفعان کمک می‌کند تا درک بهتری از جریان وجوه نقد کسب و کار داشته باشند و بتوانند تصمیمات مالی و استراتژیک مناسب‌تری را اتخاذ کنند. این گزارش نیز به‌عنوان یکی از مؤشرهای اصلی برای سلامت مالی و پایداری کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف از گرفتن گزارش مالی برای کسب و کار چیست؟

هدف اصلی از گرفتن گزارش مالی برای کسب و کار عبارت است از:

 • ارزیابی عملکرد مالی: گزارش‌های مالی به مدیران و صاحبان کسب و کار کمک می‌کنند تا عملکرد مالی کسب و کار را ارزیابی کنند. این شامل تحلیل درآمدها، هزینه‌ها، سود و زیان، جریان وجوه نقد و دیگر جنبه‌های مالی است.
 • تصمیم‌گیری‌های استراتژیک: گزارش‌های مالی اطلاعات مهمی درباره وضعیت مالی کسب و کار فراهم می‌کنند که مدیران و تصمیم‌گیرندگان را در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک موثر کمک می‌کند. این تصمیم‌گیری‌ها ممکن است شامل سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، افزایش سرمایه، یا تغییرات در ساختار سرمایه باشند.
 • ارتباط با سهامداران و سایر ذینفعان: گزارش‌های مالی به سهامداران، بانک‌ها، موسسات مالی، و سایر ذینفعان کسب و کار ارائه می‌شوند تا آنها را در جریان وضعیت مالی و عملکرد کسب و کار قرار دهند. این ارتباطات به منظور جلب سرمایه، تأمین مالی، یا افزایش اعتماد طرفین صورت می‌گیرد.
 • پایش و کنترل: گزارش‌های مالی به مدیران کمک می‌کنند تا عملکرد مالی کسب و کار را پایش کنند و اقدامات کنترلی مناسب را انجام دهند. این شامل اطمینان از رعایت استانداردهای حسابداری، کاهش ریسک‌های مالی، و بهینه‌سازی عملکرد مالی است.

به طور کلی، هدف از گرفتن گزارش مالی برای کسب و کار، ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد درباره وضعیت مالی و عملکرد کسب و کار است که به مدیران و تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا تصمیمات موثرتری بگیرند و به رشد و پیشرفت کسب و کار کمک کند.

مزایای استفاده از گزارش مالی برای کسب و کار چیست؟

استفاده از گزارش مالی برای کسب و کار دارای مزایای متعددی است که شامل موارد زیر می‌شود:

 • برنامه‌ریزی مالی بهتر: با تحلیل گزارش‌های مالی، کسب و کار می‌تواند برنامه‌های مالی خود را بهتر برنامه‌ریزی کند. این شامل تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری‌ها، مدیریت هزینه‌ها، و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای رشد و توسعه است.
 • تصمیم‌گیری‌های استراتژیک موثرتر: گزارش‌های مالی به مدیران کمک می‌کنند تا تصمیم‌های استراتژیک موثرتری بگیرند. این شامل تصمیم‌گیری‌های درباره رشد کسب و کار، توسعه بازار، و انجام تغییرات ساختاری مانند ادغام یا تجزیه و تلفیق است.
 • ارتباط با ذینفعان: گزارش‌های مالی به کسب و کار کمک می‌کنند تا ارتباط موثرتری با سهامداران، بانک‌ها، موسسات مالی، و سایر ذینفعان برقرار کنند. این ارتباطات اطمینان از اعتماد طرفین، جلب سرمایه، و تأمین منابع مالی مورد نیاز را تسهیل می‌کنند.
 • پایش و کنترل بهتر: با تحلیل گزارش‌های مالی، مدیران می‌توانند عملکرد مالی کسب و کار را بهبود دهند و اقدامات کنترلی مناسب را انجام دهند. این شامل کاهش ریسک‌های مالی، بهبود راندمان سرمایه‌گذاری، و رعایت استانداردهای حسابداری است.
 • افزایش تأمین مالی: گزارش‌های مالی قابل استفاده برای کسب و کار در جلب سرمایه جدید، افزایش خطوط اعتباری، یا تأمین منابع مالی مورد نیاز برای رشد و توسعه هستند.

به طور کلی، استفاده از گزارش مالی برای کسب و کار می‌تواند به بهبود عملکرد مالی، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک موثرتر، و ارتباط موثرتر با ذینفعان کمک کند و به کسب و کار این امکان را بدهد که در مقابل چالش‌های مالی و اقتصادی بهتر پاسخ دهد.
 

نرم‌افزار حسابداری قیاس
نرم‌افزار حسابداری قیاس

جمع‌بندی

گزارش مالی برای کسب و کارها بسیار ضروری است زیرا به عنوان یک ابزار اساسی در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت به کار می‌رود. این گزارش‌ها شامل اطلاعات دقیق و جامعی درباره وضعیت مالی کسب و کار در یک زمان خاص هستند، که این اطلاعات به مدیران و تصمیم‌گیرندگان کسب و کار ارائه می‌شود تا به آن‌ها کمک کند تصمیمات موثرتری درباره راهبردها، سرمایه‌گذاری‌ها، مدیریت هزینه‌ها و منابع مالی بگیرند. به علاوه، گزارش مالی به کسب و کار کمک می‌کند تا با ذینفعان خود، از جمله سهامداران، بانک‌ها، موسسات مالی و سایر ذینفعان، ارتباط موثرتری برقرار کند و اعتماد آن‌ها را به کسب و کار بهبود بخشد.

با توجه به این موارد، گزارش مالی به عنوان یک ابزار حیاتی برای مدیریت مالی و استراتژیک کسب و کارها تلقی می‌شود. استفاده صحیح و بهینه از گزارش‌های مالی به کسب و کارها کمک می‌کند تا بهبود عملکرد مالی خود را ارائه دهند، تصمیمات موثرتری را اتخاذ کنند و روابط موثرتری با ذینفعان برقرار کنند که همگی از آن به نحو قابل توجهی به رشد و پیشرفت پایدار کسب و کار کمک می‌کند.
نرم‌افزار حسابداری قیاس به راحتی انواع گزارشات مورد نیاز کسب و کار شما را ارائه می‌دهد. برای خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در قیاس تماس بگیرید.

گزارش مالی