[…] که حسابداران صورت های مالی را دریافت می‌کنند، یا به شکل کاغذی و یا تصاویر اسکن […]