یادداشت های سیاق به مناسبت شروع سال 96
یادداشت های سیاق به مناسبت شروع سال 96
1396/01/14
سالی دیگر از کسب و کار سیاق سپری شد و برگی دیگر از کارنامه عملکرد خانواده سیاق ورق خورد. به درستی باید سال 95 را سال پوست اندازی و شکل گیری شمایل جدید سیاق بنامیم. شمایل و زیرساختهایی که پایه حرکتمان در سالهای آتی خواهد بود.

اتفاق غیر منتظره سال 95 انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بود که به جای توسعه کسب و کارها پس از برجام منجر به ایجاد فضای تحریم بیشتری برای کشور ایران شد و این به معنی سخت تر شدن فعالیت کسب و کارهای ایرانی و به تبع آن کسب و کار ما بود.

ولی خبر خوش اینکه سیاق در سال 95 پیشرفت چشم گیری داشت. ما در سیاق همانند سالهای قبل پیشرفت نزدیک به 100 درصد را در حجم فروش، درآمد، تولید محصول و... تجربه کردیم و این پیشرفت به اعتبار سیاست گذاری ها و تغییر رویکردهای استراتژیک اتفاق افتاده در سالهای گذشته و همچنین در سال 95 حاصل شد.

سال 95 را بیشتر سال باز طراحی و بازسازی زیر ساختهای شرکت مخصوصا در حوزه محصولات باید بدانیم. حجم کار انجام شده برای توسعه محصولات در واحد تولید بیشتر از حجم فعالیت واحدهای دیگر بوده است که مطمئنا نتیجه این همت در سال جاری و سالهای آتی دیده خواهد شد.

برای سال جاری منتظر به ثمر نشستن نهال های تازه‌ای هستیم که در چند سال اخیر کاشته ایم. بازار ایران در هر صورت مسیر رو به جلوی خود را با تمام سختی ها پیش رو دارد و تقاضای بازار برای نرم افزار روبه افزایش می‌باشد و شرکت با همکاری تمام اعضای خود سعی در ارایه بهترین محصول و مناسب ترین راهکار برای مشتریان خود دارد و امیدواریم بتوانیم همانند گذشته سهم بسیاری در افزایش کیفیت کسب و کار مشتریانمان داشته باشیم.

در شکل دهی این حرکت مثل همیشه روی توانایی تک تک همکاران خانواده سیاق حساب شده است و به مشتریان خود این حق را می‌دهیم که بیشتر از گذشته از سیاق انتظار داشته باشند و سعی خواهیم کرد بیشتر از انتظار مشتریان پاسخ گوی نیازشان باشیم.

 
نرم افزار حسابداری
سال 96
خرید نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری
سیاق