شرکت راهکار نوین سیاق

گردهمایی پایان سال 1395 شرکت راهکار نوین سیاق

به لطف الهی کارکنان شرکت راهکار نوین سیاق بار دیگر پس از یک سال فعالیت موفق، در انتهای سال 1395 در کنار سفره هفت سین موفقیت های خود را جشن گرفتند و برای شروع سال جدید و بدست آوردن پیروزی های عظیم با یکدیگر پیمان بستند.
norouz-9.1

در این مراسم مدیرعامل شرکت راهکار نوین سیاق پس از جمع بندی سال 95، اهداف سال 96 را اعلام و از کارمندان نمونه شرکت قدردانی به عمل آوردند؛ همچنین به رسم یادبود هدایایی به کارمندان  این شرکت اهدا نمودند.