کارگاه عملی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تاریخ انتشار: 1396/03/10

کارگاه عملی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

واحد آموزش قیاس در راستای آموزش عملی تهیه اظهارنامه مالیاتی اقدام به برگزاری کارگاه‌ عملی در این زمینه با آخرین تغییرات نموده است.  لازم به ذکر است در این کارگاه مباحثی همچون موارد ذیل آموزش داده خواهد شد.

 • مروری بر قوانین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 • معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
 • هزینه های قابل قبول مالیاتی
 • چرخه کامل رسیدگی مالیاتی
 • موارد رد دفاتر
 • موارد استفاده از ماده 272
 • انجام پروژه تهیه و تنظیم اظهار نامه به صورت عملی از روی تراز آزمایشی واقعی
 • انجام تهیه اظهار نامه مالیاتی واحدهای خدماتی، بازرگانی، تولیدی و پیمانکاری
 • تغییرات جدید در قوانین مالیاتی
 • ارتباط اظهار نامه مالیاتی با ماده 169 و ارزش افزوده و گزارشات فصلی
 • نحوه استفاده صحیح از بخشنامه ها و آیین نامه های مالیاتی
 • نحوه رسیدگی اظهارنامه مالیاتی براساس نظام جدید مالیاتی
 • لایحه نویسی

مدت این کارگاه از ساعت 10 الی 14 و زمان برگزاری پنج شنبه 25 خرداد می‌باشد. علاقه مندان می‌توانند جهت حضور در کارگاه از طریق فرم ذیل ثبت نام نمایند. برای مشتریان قیاس و سیاق 40 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است. جهت دریافت کد تخفیف خود با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

نحوه تهیه و تنظیم عملی اظهار نامه مالیاتی با آخرین تغییرات
یک نفر شرکت کننده
۸۰,۰۰۰ تومان
دونفر شرکت کننده
۱۲۰,۰۰۰ تومان
نحوه تهیه و تنظیم عملی اظهار نامه مالیاتی با آخرین تغییرات
یک نفر شرکت کننده
۸۰,۰۰۰ تومان
دونفر شرکت کننده
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اظهارنامه مالیاتی