فروشی موفق

( چگونه فروشی موفق داشته باشیم؟ – قسمت اول)

حراج های یک روزه ای که یک ماه ادامه دارند!

حراج استثنایی فقط همین امروز!

  • حراج همه محصولات به قیمت خرید به علت تغییر شغل به مدت یک هفته!
  • حراج زمستانی محصولات تا 70 درصد تخفیف!

احتمالا شما هم اینگونه راهکارهای جذب مشتری را زیاد دیده اید. شاید هم مثل من چند مغازه ای که هر روز از محل کار تا خانه سر راهتان هستند، یک ماهی باشد که حراجی استثنایی را فقط همین امروز داشته اند! ولی آیا اینگونه امتیازدهی ها، موجب بهبود کسب و کار می‌شود یا نتیجه عکس به دنبال دارد؟

اجازه دهید ابتدا خودمان را یکی از صاحبان این کسب و کارهای فروشگاهی فرض کنیم. فروشمان در این چند ماه وضعیت مناسبی نداشته و حتی کفاف مخارج مان را نیز نداده است. تصمیم میگیریم که برای جلب نظر مشتریان و فروشی موفق تر یک حراجی راه بیاندازیم. جهت اثرگذاری بیشتر بر روی مخاطبانمان هم حراجی را داغ تر کرده  و میگوییم فقط همین امروز یا همین هفته حراج داریم، اما این یک روز و یک هفته قرار است مدتی طولانی تر ادامه داشته باشد. شاید حتی به این فکر کنیم که نیازی نیست که قیمت گذاری هایمان را چندان تغییری دهیم. کافی است به همان اندازه ای که قرار است تخفیف دهیم، تیکت های قیمت را افزایش دهیم. چند جمله پرطمطراق هم به فروشندگانمان آموزش میدهیم که حسابی مشتریان را بپزند. بر روی این کارهایمان هم برچسب “تکنیک های فروش” میگذاریم.

میخواهیم با هم کمی به این موضوع فکر کنیم که این روش ها حتی اگر در کوتاه مدت فروش خوبی را ایجاد کنند، در بلند مدت هم جواب میدهد؟

این بار بیایید خودمان را به جای مشتری فرض کنیم. فروشگاه شما تنها فروشگاهی نیست که با این روش حراجی میخواهند توجه مشتری را به خود جلب کنند. مشتری شما هر روز با تعدادی از این حراجی ها رو به رو می‌شود و پس از مدتی متوجه می‌شود این حراجی های به ظاهر کوتاه مدت، چندان هم کوتاه نیستند و زمان کافی دارد که حداقل یک ماه این حراج ها را بررسی کند. از طرف دیگر وقتی میبیند که تعداد زیادی از این فروشگاه ها هر فصل و حتی هر ماه حراج دارند، به جز در مواقع ضروری، در زمان غیر حراج خرید نمیکند.

تخفیف های 10 درصدی تا 70 درصدی ذائقه قیمتی مصرف کننده را تغییر می‌دهند. شاید شلوار جینی که مشتری قبلا حاضر بود 100 هزار تومان بابت اش بپردازد، وقتی میداند همین شلوار را میتواند در حراجی که به زودی برقرار میشود نصف قیمت بخرد، دیگر قیمت 100 هزار تومانی شلوار به نظرش منصفانه نخواهد آمد.

حواسمان باشد که رفتار ما به عنوان فروشگاه بر روی رفتار مصرفی مشتریانمان اثر میگذارد. البته اینها را نگفتیم که به این نتیجه برسیم حراج روش بدی برای فروش است، ولی  بایستی کمی دورنگرانه تر به روش های افزایش سود خود بیاندیشیم.