بودجه

چه چیزی را باید در بودجه عملیاتی کسب‌وکار خود بگنجانید؟(قسمت دوم)

4-  بودجه دستمزد مستقیم

ساعت‌های کار مستقیم بودجه شده به‌وسیله رابطه بین نیروی کار و بازده تعیین می‌شود. تعداد واحدهای نیروی کار مستقیم در بودجه تولید تعیین می‌شوند. سپس تعداد کلی ساعت نیروی کار مستقیم و هزینه هر واحد تعیین خواهد شد.

5- هزینه سربار

بودجه هزینه سربار تمام موارد باقی‌مانده‌ای است که در خرید مواد مستقیم و  دستمزد مستقیم گنجانده نشده‌اند. معمولاً بودجه دستمزد مستقیم، بودجه هزینه سربار را تعیین می‌کند. هزینه‌هایی که به هزینه دستمزد مستقیم وابسته هستند هزینه سربار متغیر نامیده می‌شوند و تمام موارد دیگر جز هزینه سربار ثابت می‌باشند.

6- موجودی کالاهای ساخته‌شده پایان دوره

بودجه موجودی کالاهای ساخته‌شده پایان دوره از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اطلاعات موردنیاز برای محاسبه هر واحد از تولید را در اختیار شرکت قرار خواهد داد. اطلاعات جمع‌آوری ‌شده از بودجه خرید مواد مستقیم،  دستمزد مستقیم و  سربار، هزینه برای هر واحد را تعیین می‌کند.

همچنین این موضوع، داده‌های لازم برای ترازنامه و محاسبه هزینه کالاهای فروخته‌شده در صورت مالی سود و زیان را تمهید می‌نماید.

7-  قیمت تمام‌شده کالای فروش رفته

اگر شما موجودی کالاهای ساخته‌شده در آغاز دوره رادارید (که در حقیقت موجودی کالاهای ساخته‌شده در پایان دوره متعلق به دوره قبلی هست)، پس‌ از آن می‌توانید  قیمت تمام‌شده کالای فروخته‌شده را با استفاده از اطلاعات حاصل از  بودجه خرید مواد مستقیم،  دستمزد مستقیم و  هزینه سربار تهیه کنید.

8-  هزینه‌های اداری و فروش

قسمت غیر  تولیدی بودجه پیش‌بینی‌شده هزینه‌های اداری و فروش هست. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های متغیر و ثابت می‌باشند. برای مثال گروه‌های فروش که مبتنی بر حجم فروش  هستند هزینه‌های متغیر می‌باشند. هزینه‌های آب و برق و تلفن ممکن است هزینه‌هایی ثابت در نظر گرفته شوند.

9-صورت سود و زیان 

زمانی که این هشت مورد را تکمیل کردید، اطلاعات موردنیاز برای توسعه صورت مالی سود و زیان پیش‌بینی‌شده  را در اختیار خواهید داشت. نتیجه صورت سود و زیان بودجه ، درآمد عملیاتی شرکت هست و نه سود خالص. شما تا زمانی که مورد  مالی را تکمیل نکرده باشید قادر به تعیین سود خالص نخواهید بود.

The operating budget is one of the two parts of the master budget. The purpose of the operating budget is to describe the income-generating activities of the firm such as sales, production, and finished goods inventory. The ultimate conclusion of the operating budget is the pro forma income statement and the operating profit margin. The operating profit margin is not the same as net profit, which you cannot calculate until you prepare the financial budget. The operating budget is prepared before the financial budget since many of the financing activities aren’t known until the operating budget is prepared.

 

چه چیزی را باید در بودجه عملیاتی کسب‌وکار خود بگنجانید؟(قسمت اول)