وبلاگ هوش مالی

هوش مالی

1397/12/05

هوش مالی یک نوع هوش تجاری است که از دانش و مهارت های به دست آمده از درک مفاهیم مالی و حسابداری در دنیای تجارت تشکیل شده است. اگر چه یک اصطلاح نسبتا جدید است، اطلاعات مالی در تحقیقات توسعه سازمانی ریشه دارد، و بیشتر در زمینه مشارکت کارکنان تاثیر گذار است. هوش مالی به عنوان بهترین شیوه و شایستگی اصلی در بسیاری از سازمان ها منجر به بهبود نتایج مالی، افزایش روحیه کارکنان و کاهش گردش کارکنان شده است. بسیاری از سازمانها شامل برنامه های اطلاعات مالی در برنامه درسی خود برای توسعه رهبری هستند. هوش مالی یک مهارت ذاتی نیست بلکه یک مجموعه آموخته مهارت است که می تواند در همه سطوح توسعه یابد.

چهار زمینه درک که اطلاعات مالی را تشکیل می دهند عبارتند از:

درک پایه هوش مالی نیاز به درک مبانی اندازه گیری های مالی از جمله بیانیه سود، ترازنامه و گزارش جریان نقدی دارد. همچنین نیاز به دانستن تفاوت بین پول نقد و سود و به همین دلیل است که ترازنامه متعادل می شود.

درک هنر مالی و هنر حسابداری با توجه به اینکه حسابداری یک علم است. دو رشته باید سعی کنند کمیتی را که نمی توان همیشه محاسبه کرد، تعیین کند و بنابراین باید بر اساس قوانین، برآوردها و مفروضات تکیه کند. اطلاعات مالی تضمین می کند که مردم قادر به شناسایی جنبه های مالی متمایل به اعداد هستند و می دانند که چگونه با استفاده از آنها می تواند نتیجه های مختلفی را به دست آورند.

درک تجزیه و تحلیل هوش مالی شامل توانایی تجزیه و تحلیل اعداد در عمق بیشتری است. این شامل توانایی محاسبه سودآوری، اهرم، نسبت نقدینگی و بهره وری و درک معنای نتایج است. انجام تجزیه و تحلیل ROI و تفسیر نتایج نیز بخشی از اطلاعات مالی است.

هوش مالی

درک تصویر بزرگ هوش مالی همچنین به معنای توانایی درک نتایج مالی کسب و کار در این زمینه است، یعنی در چارچوب تصویر بزرگ. عواملی مانند اقتصاد، محیط رقابتی، مقررات و تغییرات نیازها و انتظارات مشتری و همچنین فن آوری های جدید، بر چگونگی تفسیر اعداد تأثیر می گذارند.

اطلاعات مالی در سازمان

بسیاری از شرکت ها هوش مالی را یک شایستگی اصلی یا بهترین تجربه می دانند. 

سطح هوشی، برای افزایش هوش مالی در سازمان ها بسیار مهم است. روش های مختلفی برای افزایش هوش مالی در سازمان ها از جمله آموزش در کلاس، آموزش وبینار و شبیه سازی کسب و کار وجود دارد. شرکت های آموزشی از جمله موسسه سوادآموزی کسب و کار، یادگیری پارادایم و توسعه محل کار، نیز از این تلاش ها حمایت کرده اند.

هوش مالی

طرفداران اطلاعات مالی در سازمان ها بر این باورند که اگر کارکنان، مدیران و رهبران اطلاعات مالی و موفقیت مالی را اندازه گیری کنند، تصمیم گیری می کنند و بر اساس درک تاثیر مالی این تصمیمات، بر اساس تصمیم گیری عمل می کنند. برای مثال، اگر همه اهداف مالی شرکت را می دانند و می دانند که چگونه تصمیم گیری می کنند که اهداف مالی را پشتیبانی کنند، این شرکت بیشتر از لحاظ مالی موفق خواهد بود.

هوش مالی
نرم افزار اموال

نرم افزار اموال

نگهداری، مدیریت دقیق اموال و محاسبات استهلاک از جمله مزایای نرم افزار اموال می‌باشد.
بسته نرم افزار جامع قیاس

بسته نرم افزار جامع قیاس

زمانی که شما یک شرکت بازرگانی را راه اندازی نموده تمام تمرکز خود را بر روی پیشرفت و گسترش آن قرار می
نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

این سامانه جهت استفاده مشاورین املاک طراحی و تهیه شده است. در این سامانه از یک طرف امکان ثبت مشخصات
نرم افزار تولید و گردش کالا

نرم افزار تولید و گردش کالا

با داشتن قابلیت کنترل تولید و موجودی مواد اولیه انبار، خواب سرمایه، حجم نگهداری مواد اولیه خود را مد