هفت اشتباه رایج در فروش و بازاریابی (قسمت دوم)

تاریخ انتشار: 1396/08/07

هفت اشتباه رایج در فروش و بازاریابی (قسمت اول)

3.داشتن شخصی که مسئول بهبود بخشیدن به همکاری فروش و بازاریابی باشد

واضح است که فروش و بازاریابی باید با یکدیگر کار کنند. برای آن‌که این همکاری‌ ممکن شود، فرایندهای بین واحدی باید به کار گرفته شوند تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف هم‌راستا با یکدیگر قرار دارند. نداشتن یک واسطه در محل برای پیوند دادن فروش و بازاریابی اشتباه غیرقابل قبولی محسوب می‌شود.

یک ناظر برای این موضوع در نظر بگیرید.

4.نادیده گرفتن عامل انسانی

همکاری یک مسئله درون شخصی است و بستگی به آن دارد که افراد کار درست را انجام دهند. زمانی که برای ترغیب به همکاری بین فروش و بازاریابی تلاش می‌کنید بسیار مهم است که وجه انسانی را به‌عنوان یک اولویت در نظر بگیرید. تنها پس‌ازآن توجه کردن به این‌که چگونه هر دپارتمان می‌تواند دیگری را پشتیبانی کند، چه ابزارهایی باید آن‌ها را حمایت کنند و یا چه فرایندهای مشترک و معیارهایی باید مورداستفاده قرار گیرند مؤثر واقع خواهد شد.

بدانید که افراد باید در اولویت قرار بگیرند

5.باور بر این‌که تکنولوژی باعث معجزه می‌شود

تا زمانی که به شکلی مناسب از تکنولوژی استفاده شود من هیچ‌چیز علیه آن نخواهم داشت. به نظر می‌رسد که در بیرون ازاینجا فروشندگانی وجود دارند که آخرین تکنولوژی موفق و مؤثر خود را به دیگران وعده می‌دهند. اگر شما ابتدا افراد خود و فرآیندهای کسب‌وکارتان را با یکدیگر هم‌جهت نسازید واضح است که حتی پیچیده‌ترین فنّاوری‌ها نیز مؤثر نخواهند بود.

تکنولوژی مؤثر است اما موفقیت وابسته به افرادی است که از آن استفاده می‌کنند.

6.تلاش برای اجرای تغییر بدون حمایت مدیران اجرایی

زمانی که ابعاد فرهنگ‌سازمانی تحت تأثیر تغییرات قرار می‌گیرند، اجرای این دگرگونی‌ها می‌تواند امری مشکل قلمداد شود. همان‌قدر که ممکن است تلاش برای ایراد تغییرات فرهنگی برای مدیران میانی و یا کارمندان جزء قابل‌تحسین باشد، چنین پروژه‌های خوش بینانه ای معمولاً محکوم‌به شکست است مگر از حمایت مدیران اجرایی برخوردار باشد.

رئیس خود را در امور دخالت دهید.

7.انتظار نتایج سریع

معمولاً انتظار داریم تا یک‌شبه به نتایج موردنظر خود دست‌یابیم و حتی در برخی از مواقع رسیدن به اهدافمان در طول همین زمان هم سرعت کافی را ندارد. در حقیقت اگر یک تغییر هرگونه شانسی در ایجاد نتایج مورد انتظار ما دارد باید به آن زمان داده شود تا مسیر خود را در سیستم طی کند.

نرم افزار حسابداری