وبلاگ هزینه مستقیم

هزینه مستقیم

1397/12/23

هزینه مستقیم یک قیمت است که می تواند به طور کامل به تولید کالاهای خاص یا خدمات اختصاص داده شود. برخی از هزینه ها، مانند هزینه های اداری یا استهلاک، برای تعیین یک محصول خاص مشکل تراست و بنابراین هزینه های غیر مستقیم هستند. هزینه مستقیم می تواند به عنوان متغیر هزینه در نظر گرفته شود.

هزینه های مستقیم، یکی از دو بخش عمومی هزینه های محصول در حسابداری برای کالاهای تولیدی است. شاخه دیگر که شامل تمام هزینه‌های غیر قابل ردیابی می باشد، هزینه های غیر مستقیم می باشد. نمونه هایی از هزینه های مستقیم عبارتند از تولید مواد و کمیسیون. از آنجا که هزینه های مستقیم می تواند به طور خاص برای یک محصول مشخص شود، هزینه های مستقیم لازم نیست به یک محصول، بخش یا هزینه دیگر اختصاص داده شود. هزینه های مستقیم ممکن است مربوط به کار، مواد، سوخت یا مصرف انرژی باشد.

هزینه مستقیم

در مقابل متغیرهزینه های مستقیم لازم نیست که در طبیعت ثابت شوند، زیرا هزینه واحد آنها ممکن است در طول زمان تغییر کند یا بسته به کمیت استفاده شود. این هزینه ممکن است به طور مستقیم به پروژه نسبت داده شود و مربوط به مقدار ثابت دلار است. مواد مورد استفاده برای ساختن محصول، مانند چوب یا بنزین، ممکن است مستقیما ردیابی شوند اما دارای مقدار ثابت نباشند. این به این دلیل است که میزان حقوق سرپرست شناخته شده است، در حالی که سطح تولید واحد بر اساس فروش متغیر است.

هزینه مستقیم

اندازه گیری ارزش انبار

با استفاده از هزینه های مستقیم نیاز به مدیریت دقیق ارزیابی موجودی زمانی که موجودی با ارزش های مختلف دلار خریداری می شود. به عنوان مثال، هزینه یک اجزای ضروری یک محصول تولید می تواند در طول زمان تغییر کند. همانطور که محصول در حال تولید است، قیمت قطعه جزء باید به طور مستقیم به محصول مشخص شود. برای مثال، در ساخت یک ساختمان، یک شرکت ممکن است یک پنجره با 500 دلار و یک پنجره دیگر با 600 دلار خریداری کند. اگر فقط یک پنجره در ساختمان نصب شده باشد و دیگری در موجودی باقی بماند، کاربرد پایدار ارزیابی حسابداری باید رخ دهد. شرکت ها معمولا این هزینه ها را با استفاده از دو روش انجام می دهند: ابتدا در ابتدا (FIFO) و یا در آخر، در ابتدا (LIFO).

هزینه مستقیم
نرم افزار تولید و گردش کالا

نرم افزار تولید و گردش کالا

با داشتن قابلیت کنترل تولید و موجودی مواد اولیه انبار، خواب سرمایه، حجم نگهداری مواد اولیه خود را مد
نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری بدون شک نقش قلب و توزیع و کنترل کننده جریان گردش کالا را برعهده دارد.
بسته نرم افزار تولیدی قیاس

بسته نرم افزار تولیدی قیاس

در یک مجموعه تولیدی مهم‌ترین موضوع مطرح شده محاسبه بهای تمام شده محصولات خط تولید خواهد بود که بدست
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا