نرم افزار مدیریت چک

اگر شما با چک زیاد سر و کار دارید، احتمالا تا به حال با این مشکل مواجه شده اید که موعد سر رسید چک خود را فراموش کنید!

با توجه به اهمیت گردش وجوه نقد و اسناد بهادار در تمامی اصناف و واحدهای تجاری نرم افزار مدیریت چک برای کنترل امور مربوط به موجودی نقد و چک در صندوق و بانک های شرکت ها و یا حساب شخصی تهیه و تولید شده است.

از دیگر امکانات نرم افزار حسابداری قیاس مدیریت چک آن می باشد، بدین صورت که شما می توانید وضعیت چک خود را بصورت: نوع عملیات، محل عملیات، تاریخ عملیات  و تمامی مشخصات چک اعم از نام صاحب چک، شماره چک، تاریخ سر رسید، مبلغ، نام بانک و کد چک را ثبت نمایید.

در قسمت عملیات چک شما می توانید بطور مستقیم چک را از بانک وصول نمایید و یا چک را واگذار کنید.

خرج چک به اشخاص، استرداد چک به بانک، وصول مستقیم چک به صندوق و حذف آخرین عملیات را به واسطه نرم افزار مدیریت چک به سادگی انجام دهید.

در نرم افزار مدیریت چک شما این امکان را دارید که چندین دسته چک تعریف کنید.

با استفاده از نرم افزار مدیریت چک قیاس دیگر نگران فراموش کردن موعد چک های خود نباشید، قابلیت یادآوری و تنظیم هشدار موعد چک موجب می شود که شما هرگز موعد چک های خود را فراموش نکنید.

 

If you are dealing with a lot of checks, you probably have had the problem of forgetting your due date!

Due to the importance of cash flow and securities documents in all guilds and business units, the Check management software has been produced to control the issues of cash and check inventory in the fund and corporate banks or personal accounts.

Other features of the accounting software are the checking control analogy, so that you can check your status as: the type of operation, the location of the operation, the operation date, and all the checking specifications, including the name of the owner of the check, the check number, the date of receipt, Enter the amount, bank name and check code.

In the check-out section, you can directly collect checks from the bank or leave the check.

Checks for individuals, checking back to the bank, collecting direct checks to the fund, and simply deleting the last operation through the Check-based management software.
 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.