نرم افزار حسابداری چند زبانه

نرم افزار حسابداری چند زبانه

پیشرفت تعاملات اقتصادی و بازرگانی نیاز به نرم افزار حسابداری چند زبانه را یکی از نیازهای اساسی مدیران و حسابداران قرارداده است.

از طرفی هنگامی که شما دارای شرکت و یا کسب و کاری با تعدد شعب و پراکندگی جغرافیایی به طور برون مرزی باشید احتمالا با مشکل زبان در نرم افزار حسابداری خود برخورد کرده اید!

تحت این شرایط دو راهکار پیش رو خواهید داشت: تهیه نرم افزارو یا نرم افزارهایی دیگر برای شعب خود متناسب با زبان رایج در آن کشور، که این اصلا مقرون به صرفه نخواهد بود و اینکه شما تمامی اطلاعات دریافتی از شعب خود را نمی توانید در یکجا داشته باشید و قاعدتا استفاده از نرم افزارهای حسابداری متعدد آن هم به چندین زبان مختلف کارِ بسیار دشواری خواهد بود؛

تحت این شرایط قاعدتا شما به فکر تهیه نرم افزار حسابداری با چند زبان برای کسب و کار خود می افتید، که فقط نیاز به تهیه یک نرم افزار خواهید داشت این برای شما کاملا مقرون به صرفه خواهد بود از طرفی شما می توانید تمامی اطلاعات مربوط به شعب خود را در هر کجا که هستند بصورت یکپارچه و یکجا در نرم افزار حسابداری تحت وب چند زبانه داشته باشید.

حال شما با استفاده از نرم افزار حسابداری چند زبانه به راحتی می توانید فراتر از مرزها بدون نیاز به دانستن زبان آن کشور کسب و کار خود را دنبال کنید.

بدین صورت شما به راحتی از حسابداری بین المللی استفاده می کنید.

و اینکه کاربر(حسابدار) شرکت مورد نظر شما در هر کجا و به هر زبانی به سادگی می تواند با این نرم افزار حسابداری کار کنند.

مدیران می توانند زبان مورد استفاده هر کاربر را تعیین کنند.

مدیران ارشد و مدیران مالی شرکت می توانند اطلاعات و گزارش های درون نرم افزار حسابداری چند زبانه را به زبان دلخواه خود مشاهده و بررسی نمایند.

چیدمان نرم افزار بر اساس زبان مشخص شده به صورت چپ چین و یا راست چین تغییر می کند.

نرم افزار حسابداری چند زبانه بر اساس نیازهای کاربر و بر اساس اصول حسابداری بین المللی و تجارت خارج از کشور طراحی و تدوین شده است.

شما فقط با انتخاب زبان مورد نظر به راحتی می توانید زبان نرم افزار حسابداری خود را تغییر دهید.

با استفاده از نرم افزار حسابداری تحت وب چند زبانه به راحتی به امور کسب و کار خود مسلط باشید و امور مالی مربوط به تمامی شعب خود را بررسی نمایید.

 

With the multilingual accounting software you can easily follow your business beyond the borders without having to know the language of that country.
In this way, you can easily use international accounting.
And that the company (accountant) of your company can easily work with this accounting software anywhere and in any language.
Managers can determine the language used by eachwe user.
Senior executives and corporate finance managers can view and review information and reports within the multilingual accounting software in their own language.
The layout of the software is based on the language specified on the left side of China or right of China.
Multilingual accounting software has been designed and developed based on the needs of the user and based on the principles of international accounting and overseas trade.
You can easily change the language of your accounting software by choosing the language you want.
Use the multilingual web-based accounting software to easily manage your business and check finance for all your branches.