وبلاگ مدیریت هزینه در سازمان (قسمت اول)

مدیریت هزینه در سازمان (قسمت اول)

1397/04/28

مدیریت هزینه در سازمان، توسعه و پیوستن به یک سیاست قوی مدیریت هزینه یک راهکار کلیدی برای موفقیت هر سازمان، صرف نظر از اندازه و یا صنعت است.

مؤسسه سازی دشوار نیست که می تواند برای سازمان های موجود یا جدید اعمال شود.

مفهوم انعطاف پذیری سازمان،  به سمت روش های بهتر است که منجر به بهبود عملکرد می شود.

نتایج برنامه موفق:

- تضمین می کند که اقدامات کنترل هزینه معتبر و موثر هستند، عیب یابی کاهش می یابد.

- راه حل ها به موقع تحویل داده می شود و سود  ROI به حداکثر می رسد.

- رویکرد مدیریت هزینه های سیستماتیک، مهندسی هزینه ها و مدیریت هزینه را اعمال می کند.

اصول:

- منافع همه سطوح سازمان ها

- پاداش شامل انعقاد هزینه، بهبود مستمر و کارآیی است.

چهار اصول ساده:

- برنامه جامع / ساختار پروژه پایدار

- روند سازمانی و اجرایی

- کاربرد در سراسر چرخه حیات، 

برنامه پایدار مشترک / ساختار پروژه

 ساختار پایدار مشترک:

- چارچوبی برای تعریف و گرفتن کار بر روی یک پروژه فراهم می کند.

- شناسایی وظایف قراردادی و نتایج تحویل

- چارچوب و تسهیل برنامه ریزی، برآورد، و برنامه ریزی یک پروژه را فراهم می کند.

- پایه ای برای نظارت بر داده ها و جمع آوری داده های تاریخی فراهم می کند.

- اطلاعات را از منابع متفرقه به یک فرمت سازمان یافته متصل می کند.

شروع به ساختار برنامه / پروژه (به عنوان مثال WBS) که در سراسر مصنوعات استفاده شود.

- شامل تمام جنبه های پروژه

• اگر زمان و هزینه لازم را بگیرد، باید دستگیر شود.

- به اندازه کافی دقیق برای پیگیری پیشرفت (مفید است) اما نه لزوما خیلی دقیق برای تبدیل شدن

دست و پا گیر (قابل کنترل)

- مطابق با استانداردهای سازمانی اگر وجود داشته باشند

فرآیند سازمانی و اجرایی

برنامه ریزی (هزینه / برنامه ریزی تجزیه و تحلیل):

- ایجاد یک برآورد هزینه قوی با عدم قطعیت

- ایجاد یک برنامه دقیق با مسیرهای بحرانی برای پیشینیان و جانشینان

عدم قطعیت

- شناسایی خطرات و محاسبه شده با توجه به زمان و هزینه، مرتبط با وظایف با احتمالات

وقوع

برنامه (بودجه):

- برنامه ریزی هزینه و برآورد هزینه ریسک تبدیل به بودجه برنامه یا برنامه رکورد

- فاز بیش از چرخه زندگی

کنترل (ارزش کسب شده):

- تلاش برای صرفه جویی، هر دو زمان و هزینه ها، در برابر برنامه ریزی انجام شده.

- معیارهای کاربردی برای سنجش پیشرفت برنامه، سلامت و مناطق بالقوه تمرکز

- هزینه های واقعی و زمان مورد نیاز جمع آوری شده

 

مدیریت هزینه در سازمان
بسته نرم افزار تولیدی قیاس

بسته نرم افزار تولیدی قیاس

در یک مجموعه تولیدی مهم‌ترین موضوع مطرح شده محاسبه بهای تمام شده محصولات خط تولید خواهد بود که بدست
نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار خرید و فروش

ثبت اسناد خرید و فروش با امکان قیمت گذاری و لیست تخفیفها، تعیین واسطه، قواعد و قوانین ارزش افزوده و
نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

این سامانه جهت استفاده مشاورین املاک طراحی و تهیه شده است. در این سامانه از یک طرف امکان ثبت مشخصات
نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

حسابداری بازرگانی قیاس، جریان خرید و انبار داری و فروش کالا را با تمام الزامات آن پشتیبانی می‌کند. ی