وبلاگ مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

1396/09/28

.برای مانده و گردش حساب کیف پول و بانک هاتون از گزینه اول استفاده می کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس روی هر حساب بانکی یا کیف پول، گردش حساب آن را می توانیم مشاهده کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس گزینه دوم، میتوانیم مانده هزینه ها و درآمد ها را به ریز مشاهده و گردش آن ها را مشاهده کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس روی درآمد و هزینه، ریز آن ها را می توان مشاهده کرد

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس روی هر جز از گروه ها، می توانیم گردش حساب آن را مشاهده کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.برای مانده و گردش حساب افراد گزینه سوم را انتخاب می کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس روی هر شخص می توانیم گردش حساب اون طرف حساب را مشاهده کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها
نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

این سامانه جهت استفاده مشاورین املاک طراحی و تهیه شده است. در این سامانه از یک طرف امکان ثبت مشخصات
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا
نرم افزار فروشگاهی قیاس شاپ

نرم افزار مالی

نرم افزار حسابداری قیاس در راستای ارائه محصولات خود جهت مکانیزه کردن اداره یک کسب و کار فروشگاهی و
نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار خرید و فروش

ثبت اسناد خرید و فروش با امکان قیمت گذاری و لیست تخفیفها، تعیین واسطه، قواعد و قوانین ارزش افزوده و