وبلاگ مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

1396/09/28

.برای مانده و گردش حساب کیف پول و بانک هاتون از گزینه اول استفاده می کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس روی هر حساب بانکی یا کیف پول، گردش حساب آن را می توانیم مشاهده کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس گزینه دوم، میتوانیم مانده هزینه ها و درآمد ها را به ریز مشاهده و گردش آن ها را مشاهده کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس روی درآمد و هزینه، ریز آن ها را می توان مشاهده کرد

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس روی هر جز از گروه ها، می توانیم گردش حساب آن را مشاهده کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.برای مانده و گردش حساب افراد گزینه سوم را انتخاب می کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس روی هر شخص می توانیم گردش حساب اون طرف حساب را مشاهده کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها
نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند عملیات در جریان وصول کردن، برگشت و
نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار خرید و فروش

ثبت اسناد خرید و فروش با امکان قیمت گذاری و لیست تخفیفها، تعیین واسطه، قواعد و قوانین ارزش افزوده و
بسته نرم افزار خدماتی قیاس

بسته نرم افزار خدماتی قیاس

امروزه امکان صدور فاکتور خرید و فروش در فرآیند فروش مجموعه هایی که انواع خدمات را به مشتریــان ارائه
نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

حسابداری بازرگانی قیاس، جریان خرید و انبار داری و فروش کالا را با تمام الزامات آن پشتیبانی می‌کند. ی