سلامت مالی

تاریخ انتشار: 1397/12/09

سلامت مالی

سلامت مالی یک اصطلاح است که برای توصیف وضعیت مالی مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد بسیاری برای سلامت مالی وجود دارد، از جمله میزان پس انداز شما، و اینکه چقدر شما برای دوران بازنشستگی تعیین می کنید و میزان درآمد شما در هزینه های ثابت یا غیر اختیاری هزینه می شود.

کارشناسان مالی دستورالعمل های جدی ای برای هر شاخص سلامت مالی را طراحی کرده اند، اما وضعیت هر فرد متفاوت است. به همین دلیل، ارزش گذار بودن زمان برنامه ریزی مالی خود را برای تضمین اینکه شما در مسیر دستیابی به اهداف خود هستید، ارزشمند است و اگر غیر منتظره باشد، خود را در معرض خطر مالی ناخوشایند قرار ندهید.

سلامت مالی

چگونه سلامت مالی تعیین می شود؟

یک سلامت مالی فرد می تواند با اندازه های مختلف اندازه گیری شود. پس انداز شخصی و ارزش خالص کلی نشان دهنده منابع پولی در اختیار آنها برای استفاده فعلی یا آینده است. این ها می توانند تحت تأثیر بدهی ها، مانند کارت های اعتباری، وام های مسکن، و وام های خودرو و دانشجویی قرار بگیرند. سلامت مالی یک شکل استاتیک نیست، زیرا این تغییرات نه تنها وابسته به نقدینگی و دارایی های فرد است، بلکه نوسانات و تورم قیمت کالاها و خدمات نیز در طول زمان است.

به عنوان مثال، حقوق و دستمزد فرد ممکن است باقی بماند در حالی که هزینه های بنزین، مواد غذایی، وام های مسکن و هزینه تحصیل دانشگاه افزایش می یابد. علیرغم سلامت مالی اولیه، فرد می تواند زمین را از دست بدهد و به کاهش مالیات برسد اگر آنها با هزینه های افزایش مالیاتاها همخوانی نداشته باشند.

نشانه های معمول سلامت مالی قوی عبارتند از جریان مداوم درآمد، تغییرات نادر در هزینه ها، نسبت سودآوری قوی در سرمایه گذاری هایی که انجام شده است، و تعادل نقدی که در حال رشد است و در مسیر رشد ادامه می یابد.

سلامت مالی

سلامت مالی کسب و کار نیز ممکن است توسط عوامل قابل مقایسه برای ارزیابی قابلیت حیات یک شرکت به عنوان یک نگرانی ادامه یابد. به عنوان مثال، اگر یک شرکت درآمد داشته باشد و پول نقد در بانک داشته باشد، هنوز منابع خود را برای سرمایه گذاری های جدید در تجهیزات تولید، استخدام های جدید و سایر خدمات کسب و کار صرف می کند، این ممکن است سوالاتی در مورد سلامت مالی بلند مدت و بقاء شرکت بوجود بیاورد. اگر پول بیشتری صرف شود که به ثبات کلی و رشد بالقوه کسب و کار منجر نمی شود، می تواند منجر به کاهش شود که هزینه های منظم مانند خدمات عمومی و حقوق کارمندان را دشوار کند. این ممکن است کسب و کار را مجبور به توقف یا کاهش حقوق برای دادن کمک مالی به شرکت برای ادامه عملیات خود کند.

 

درآمد
حقوق و دستمزد
نرم افزار مالی
financial
برنامه ریزی مالی
نسبت سودآوری
تورم
financial health
پول نقد
financial plan
financial risk
financial experts
کمک مالی
تعادل نقدی
سلامت مالی
کارشناسان مالی