راهکارهای نرم افزاری سیاق در شرکت سیمرغ

تاریخ انتشار: 1397/09/28

راهکارهای نرم افزاری سیاق در شرکت سیمرغ

 شرکت سیمرغ بزرگترین مجتمع مرغداری در خاورمیانه است که با قدمتی بیش از 39 سال و با داشتن 7 واحد تولیدی در 5 استان اصفهان، قزوین، خراسان، کرمان و یزد به عنوان بزرگترین تولید کننده تخم مرغ خوراکی در کشور فعالیت می نماید.

سیمرغ خاورمیانه برای راهکارهای نرم افزاری خود، سیاق را برگزید.

سیمرغ

شرکت راهکار نوین سیاق جهت سازمان های بزرگ "راهکارهای مکانیزاسیون نرم افزاری" با رویکرد "ERP" با ابزار سیستم ساز را ارایه می‌دهد. استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا مانند سرویس‌گرایی در طراحی نرم افزارها و نیز پاسخ گویی و توجه ویژه به سطح رضایت مشتریان جاری و نیاز روز افزون بازار به خدمات تخصصی، گویای جهت‌گیری درست این گروه است.
شرکت راهکار نوین سیاق با ارایه خدمات آموزشی در تاریخ 19 آذرماه،ضمن معرفی رابط های پروژه و مدیر پروژه،  استقرار و پشتیبانی خود را در سیمرغ آغاز کرد. خدمات استقرار نوع کاملی از خدمات نیاز به راه اندازی نرم افزار پس از خرید آن است. این خدمات توسط تیم متشکل از کارشناس مالی و سیستمی و کارشناس پشتیبانی و کارشناس ارشد انجام می شود و کل سیستم و گردش کار و چینش حساب و ... مورد به مورد از ابتدا تحلیل و تعریف و مستقر و تحویل می گردد.

از جمله زیر سیستم های کاربردی سیاق  برای شرکت سیمرغ میتوان به زیرسیستم های حسابداری، انبارداری، خرید و فروش، خزانه داری، اموال، بازرگانی، حقوق و دستمزد و...اشاره کرد.

پس از اتمام آموزش و استقرار، تیم پشتیبانی شرکت راهکار نوین سیاق جریان عادی پشتیبانی را پیش میگیرند که شامل موارد زیر است :

  • پوشش نیاز عادی مشتری در طول زمان استفاده از نرم افزار
  • پشتیبانی اینترنتی-پاسخ گویی سوال پرسیده شده از طریق اینترنت
  • پاسخ گویی تلفنی و راهنمایی کاربران استفاده کننده از نرم افزار سیاق
  • رفع اشکال در بازه زمانی حداکثر ۷۲ ساعت پس از تماس (این رفع اشکال به ترتیب و اولویتهای ذیل خواهد بود : با تیکت اینترنتی - راهنمایی تلفنی-اتصال راه دور و در صورت عدم امکان رفع اشکال با این روشها با مراجعه به محل خریدار خواهد بود)
  • مشاوره تهیه سخت افزارهای مناسب و برقراری ارتباطات شبکه ها و ...
حسابداری
شرکت راهکار نوین سیاق
سیستم حسابداری
خرید و فروش
خزانه داری
حقوق و دستمزد
سیاق
زیر سیستم
سیمرغ
استقرار و پشتیبانی
شرکت سیمرغ
انبارداری
بازرگانی
پشتیبانی اینترنتی