دومين روز الكامپ با قياس

نمایشگاه الکامپ در حال سپری کردن دومین روز خود می‌باشد و این در حالیست که استقبال و حضور بازدیدکنندگان همچنان پرشور است.

الكامپ

غرفه گروه نرم افزاری قیاس نیز پذیرای بازدیدکنندگان بسیاری می‌باشد و استقبال بی نظیر از اپلیکیشن حسابداری همراه قیاس از نکات قابل توجه در این دو روز بوده است.

الكامپ

برگزاری این نمایشگاه تا دوم مرداد ماه ادامه خواهد یافت.

منتظر حضور گرمتان هستیم.