[…] داشبورد مدیریتی تخصصی ممکن است همه ی توابع شرکت را ردیابی کنند. بطور مثال منابع انسانی، استخدام، فروش، عملیات، امنیت، فن آوری اطلاعات، مدیریت پروژه، مدیریت ارتباط با مشتری و بسیاری از داشبورد های اداری دیگر است. برای یک سازمان کوچکتر مانند راه اندازی یک داشبورد کارت امتیازی راه اندازی کامپایل، فعالیتهای مهمی را در میان بسیاری از حوزه ها اعم از رسانه های اجتماعی و فروش انجام می دهد. […]