وبلاگ سخن سردبیر

سخن سردبیر

1395/11/18
بخش عظیمی از تراکنشهای مالی و اداری که در کشور ما ثبت می گردد مربوط به ارگانها و واحدهای دولتی می‌باشد که در حال حاضر بسیاری از این تراکنشها توسط سیستم های نرم افزاری ثبت می‌گردد. مشکلی که در این سیستم ها وجود دارد این است که سندهای مالی و اداری توسط سیستمهای جداگانه ثبت می‌گردد و امکان انتصاب این دو ماهیت به یکدیگر و گردش همزمان این دو با هم با مشکلاتی روبرو می‌باشد. طراحی سیستم باید به نحوی باشد که هر یک از این ماهیتها و ماهیتهای دیگر موجود در سیستم مانند انواع درخواستها، دستورات، کنترلها و... را بتوان با استفاده از قواعدBPM(مدیریت فرایندهای کسب و کار) به صورت یک ماهیت قابل گردش و ارجاع شناخته و به همراه تمامی مشخصات و اطلاعات مربوطه آنها را در سیستم گردش دهد، موضوعی که در سیستم eoffiXe سیاق به خوبی پوشش داده است و روانه بازار شده است امید است این سیستم بتواند تحولی در معماری سیستم های موجود ایجاد نماید . خبرنامه مهر و آبان 95
خبرنامه مهر و آبان 95
نرم افزار فروش خدمات

نرم افزار فروش خدمات

از عمده مزایای سیستم خدمات پس از فروش، یکپارچگی و قرارگرفتن آن در کنار سایر سیستم‌های قیاس مانند حسا
نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

این سامانه جهت استفاده مشاورین املاک طراحی و تهیه شده است. در این سامانه از یک طرف امکان ثبت مشخصات
نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

حسابداری بازرگانی قیاس، جریان خرید و انبار داری و فروش کالا را با تمام الزامات آن پشتیبانی می‌کند. ی
نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند عملیات در جریان وصول کردن، برگشت و