SAM

ماژول SAM سیاق

با استفاده از ماژول SAM) Seyagh Application Manage And Monitoring System)  قابلیت تنظیمات کانکشنهای سیاق و انتخاب آنها در هنگام لاگین وجود دارد که با این قابلیت فرم لاگین سیاق، اطلاعات مربوط به سرور و پایگاه داده را در هنگام لاگین و در صفحه اصلی نمایش نمی‌دهد و این قابلیت وجود دارد که بتوان بیش از یک سرور یا پایگاه را معرفی نمود و در هنگام لاگین فقط در سلکتور مربوطه نوع اتصال را انتخاب نمود.
همانطور که در تصویر دیده می‌شود تمام تنظیمات اضافه از دسترس اپراتور خارج شده است.

داشبورد وضعیت سیستم:

اطلاعاتی از قبیل وضعیت حافظه سرور، لیست کاربران در انتظار و حداکثر زمان پاسخویی سرور نیز در تصویر ذیل قابل مشاهده می‌باشد.

مشاهده وضعیت و تعداد کاربران آنلاین سیستم:

مشاهده وضعیت آماری عملکرد سیستم شامل تعداد اسناد ثبت شده از سیستم های مختلف به تفکیک شعب و کاربر:

خبرنامه مرداد و شهریور 95