topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

اسناد مرجع

در این فرم می توان اسنادی که از زیر سیستم های متفاوت (خرید و فروش ، انبار، خزانه، حسابداری) در تاریخ های مختلف صادر شده است را با هم ترکیب نمائید و بجای چند سند در نرم افزار،  یک سند با شماره سند واحد یا مرجع را در اختیار داشته باشید.

 

  • مسیر دسترسی به فرم:

 صفحه اصلی منوی حسابداری اسناد مرجع 

 

برای ایجاد سند مرجع، ابتدا می بایست اسناد به حالت قطعی تبدیل شوند.

بدین منظور از زیر سیستم حسابداری وارد فرم مدیریت اسناد حسابداری شده (1) و با استفاده از کلید ctrl و یا کلید ترکیبی ctrl + A اسناد را انتخاب نموده سپس برروی گزینه ی" تبدیل به قطعی" کلیک نمائید.