زنجیره نیکوکاری راهکار نوین سیاق

تاریخ انتشار: 1395/11/16

چه بسیار جای خوش‌حالسیت که در سال 1395خداوند بی‌همتـا با اعطای توفیق بندگی تاج زرین خدمت‌گـزاری به هم‌ نوعان را بر سر ما نهاد. به شکرانۀ همدلی همکارانی که در این زنجیره نیکوکاری همراه ما شدند بر آن شدیم با جدیت بیشتری به کمک کودکان نیازمند بشتابیم.مسلماً جامعۀ بی‌درد، جامعۀ بهتری است.

بنابراین از خداوند می‌خواهیم ما را یاری نماید تا همه با هم در کنار رضایت و خشنودی آن هستی‌بخش لایزال، طعم شیرین خوشبختی را احساس کنیم و سهم ما از زندگی پر فراز و نشیب لبخندهایی باشند که بی‌اراده بر لبانمان نقش ببندند و اشک‌هایی باشند که از سر شوق از چشمانمان فرو ریزند.

در سال 95 کارمندان داوطلب شرکت راهکار نوین سیاق بخشی از حقوق خود را به صورت ماهیانه به حساب این مجموعه خیریه واریز خواهند کرد.

خبرنامه فروردین95  

زنجیره نیکوکاری