گردش اطلاعاتی سيستم خزانه داری

ساختار گردش اطلاعاتی سيستم خزانه داری

در نسل قبلی قیاس مشكل سرعت براي شركتهایی كه تعدد زياد گردش اسناد خزانه داشتند مثلا تعداد چكهای نزد صندوق آنها بيش از 1000 فقره بود، وجود داشت كه در نسخه جديد اين مشكل حل شده است.

اين تغيير در لايه تحليل سيستم است و در لايه اينترفيس و ظاهري ممكن است از دید كاربر و نگاه بيرونی زياد قابل تشخيص نباشد ولی به صورت کلی سيستم خزانه داری با تحليل و روند جديدی پايه ريزی و بازنويسی شده است.
به تبع اين تغييرات تحليلی در نسل جديد قياس+، قابليت شناسايی حركت يك چك در عمليات مختلف و جلوگيری از تغيير عمليات قبلی به تبع تاثير عمليات بعدی نیز موجود می‌باشد و كاركردن با سيستم برای كاربر خزانه بسيار راحتتر و كنترلهای سيستم بيشتر شده است.

خبرنامه خرداد و تیر 95