اخذ نمایندگی از یکی از شرکتهای مطرح ارائه دهنده ERP

1395/11/17

اخذ نمایندگی از یکی از شرکتهای مطرح  ارائه دهنده ERP

شرکت سیاق اقدام به اخذ نمایندگی از یکی از شرکتهای مطرح  ارائه دهنده ERP درایتالیا با تخصص خاص در ارتباط با صنعت نساجی نموده است این شرکت ایتالیایی با نام COMPUTER HOUSE از سال 1979 در قطب نساجی ایتالیا تاسیس گردیده است. شرکت سیاق اقدام به اخذ نمایندگی از یکی از شرکتهای مطرح  ارائه دهنده ERP درایتالیا با تخصص خاص در ارتباط با صنعت نساجی نموده است این شرکت ایتالیایی با نام COMPUTER HOUSE از سال 1979 در قطب نساجی ایتالیا تاسیس گردیده است و به طور تخصصی در زمینه  ارائه ERP در حوزه نساجی فعالیت نموده است این راهکار با نام تجاری PROTEX تمامی فرایندهای اصلی نساجی شامل موارد زیر را تحت پوشش دارد:

  • مواد خام
  • الیاف
  • بافندگی
  • تکمیل
  • دوخت
  • رنگرزی پارچه و CAD
  • جمع آوری داده ها
  • هوش تجاری و...

با توجه به پیچیدگی های فراوان در حوزه صنعت نساجی داشتن Best practice (بهروش) از بزرگترین شرکت های نساجی دنیا بسیار اهمیت دارد این شرکت در قطب صنعت نساجی دنیا یعنی ایتالیا واقع شده است و تجارب موفقی در  35 سال اخیر کسب نموده است  و تجربه تخصصی این شرکت بیشتر از بسیاری از شرکتهای بزرگ ERP جهان می باشد. خبرنامه خرداد و تیر 95

اخذ نمایندگی