مالیات بر درآمد

تغییر ساختار فایل‌های مالیات بر درآمد

هم‌زمان با اعلام تغییر ساختار فایل‌های مالیات بر درآمد، تیم فنی و پشتیبانی به انجام تغییرات اعلام شده از سوی سازمان امور اقتصادی و دارایی کشور پرداختند تا دارندگان نرم افزار بتوانند پیش از موعد مقرر فایل‌های مالیات بردرآمد فروردین ماه را که تا خرداد ماه تمدید گردید را ارسال نمایند.


این پروژه زمینه ساز این بستر مهم بود که مشتریان جدید شرکت این اطمینان خاطر را به دست آورند که با خرید نرم افزار تمام ابعاد پشتیبانی آنان پوشش داده خواهد شد.

خبرنامه خرداد و تیر 95