وبلاگ تغییرات عمده در مدل های گزارش گیری

تغییرات عمده در مدل های گزارش گیری

1395/11/18

تغییرات عمده در مدل های گزارش گیری

در نسل جدید قیاس+ مدل های گزارش گیری به سه نوع گزارشات تحلیلی، نموداری و داشبوردی تقسیم بندی شده است که در نسل قدیم فقط مدل گزارشات تحلیلی مدنظر بوده است. گزارشات مهم مانند چاپ اسناد حسابداری یا خرید و فروش و... دیگر به شکل چند گزارش با مدلهای متفاوت نیستند بلکه در مدل جدید این گزارشات فرم جدا داشته و با کاربر در تعامل هستند.

یک سری گزارشات تحلیلی در قسمت مرکز گزارش اضافه شده است که مناسب مدیران میانی سازمانها می‌باشد و فلسفه وجودی آنها بیشتر جمع بندی عملکرد و گزارشات معمول تحلیلی و مقایسه است. مدل سوم با عنوان گزارشات داشبوردی که در صفحه اول قیاس+ نمایش داده می‌شود و فلسفه آنها بیشتر نمایش روند کسب و کار و ایجاد حساسیتها و آلارمهای لازم برای مدیران بالا دستی می‌باشد. قیاس+ در ورژنهای بعدی روی این مدل گزارشات برنامه های توسعه ای نیز دارد. 

گزارش گیری
بسته نرم افزار خدماتی قیاس

بسته نرم افزار خدماتی قیاس

امروزه امکان صدور فاکتور خرید و فروش در فرآیند فروش مجموعه هایی که انواع خدمات را به مشتریــان ارائه
نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند عملیات در جریان وصول کردن، برگشت و
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا
نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

این سامانه جهت استفاده مشاورین املاک طراحی و تهیه شده است. در این سامانه از یک طرف امکان ثبت مشخصات