حقوق ورودی در قوانین مالیاتی به چه معناست؟

ماده ۴۱ـ حقوق گمركي معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمركي كالاها تعيين ميشود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين ميشود حقوق ورودي اطلاق ميﮔردد.

تبصره ۱ ـ نرخ حقوقي ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين ﮔردد كه:
الف ـ در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد.
ب ـ در برگیرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي، تعاوني و غير دولتي نباشد.
ج ـ نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاﮊ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاه ها وارد ميگردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پايين تر باشد.
 تبصره ۲ ـ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيتهاي حقوق ورودي به استثناء معافيتهاي موضوع ماده (۶ و بندهاي (۱)، (۲)، (۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمركي مصوب 17/03/1350 و ماده(۸) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب  07/08/1384 و قانون ﭼﮕونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشكيل و اداره مناطق ویژه اقتصادي مصوب ۱۳۸۴ و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد ميشود از ﭘرداخت حقوق ورودي مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴ شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمركي لوازم امداد و نجات اهدائي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور و اقلام عمده صرفا دفاعي كشور لغو ميگردد.

اقلام عمده دفاعي به ﭘيشنهاد مشترك وزارت دفاع و ﭘشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.

تبصره ۳ ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول ميشود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار میگیرد تا بر اساس مقررات تبصره (۲) ماده (۳۹) اين قانون به شهرداريها و دهياريهاي سراسر كشور به عنوان كمك ﭘرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :