وبلاگ حسابداری آب

حسابداری آب

1397/08/24

حسابداری آب

حسابداری آب از طریق سنجش از راه دور برای ارزیابی میزان بهره وری آب که بر مصرف کنندگان مختلف آب تاثیر می گذارد، اعمال خواهد شد. در بالادست افزایش بهره وری آب، در حالی که حفظ سطح فعلی برداشت و بازدهی تولیدی مصرف آب را افزایش می دهد، اما در عین حال ممکن است کاربرانی که در جریان رودخانه ها و یا آبخوان های زیرزمینی که از این بازده ها تغذیه می کنند، وابسته به منابع آب زیرزمینی باشند. تغییرات در دسترس بودن منابع آب و استفاده از آن باید توسط اندازه گیری - گزارش - تایید (MRV) در حوزه رودخانه محلی توصیف شود.

حسابداری آب، بینش در حجم فیزیکی و جریان آب در محیط را فراهم می کند. تاثیرات تغییرات اقلیمی را می توان از طریق تجزیه و تحلیل تنوع احتمالی و یا روند خاص در این جریان ها مورد سنجش قرار داد. ارزش اقتصادی خدمات آب از طریق تجزیه و تحلیل هزینه-سود ارزیابی خواهد شد. خدمات اکوسیستم های آبی به صراحت به عنوان بازده سودمند از مصرف آب توسط محیط زیست مورد توجه قرار می گیرد.

علاوه بر این، وضعیت فعلی و روند آینده در هر دو عرضه و تقاضای آب، به ویژه مسائل مربوط به موسسات، امور مالی، دسترسی و عدم اطمینان تجزیه و تحلیل خواهد شد. دیدگاه جامع از منابع و سیستم های تامین آب، از جمله مدیریت و روابط آنها با نیازهای فعلی و آینده جامعه، برای طراحی راهبردهای مقابله با کمبود آب ضروری است.

این خروجی عمدتا شامل حسابداری و یا حسابرسی آب است که توسط یونسکو-IHE با ورودی های FAO انجام می شود. یونسکو-IHE حسابداری آب را از طریق سنجش از راه دور برای ارزیابی میزان بهره وری آب که بر مصرف کنندگان مختلف آب (از جمله محیط زیست) تأثیر می گذارد، اعمال خواهد کرد. نتایج عمده این خروجی عبارتند از:

• طراحی مکانیسم اندازه گیری-گزارش-تأییدیه برای پایگاه داده بهره وری زمین و آب توسعه یافته در خروجی.

• کنترل کیفیت اجزای داده فضایی مرتبط مانند تولید زیست توده، تبخیر تعرق واقعی و مرجع و بارندگی.

حسابداری آب

• تعیین نقش جریان آب کشاورزی (مانند بارندگی، آبیاری، تبخیر تعرق، تخلیه و بارگیری) در یک حوضه رودخانه با استفاده از رقابت.

• ارائه تعدادی از راه حل های جایگزین برای حمایت از تولید مواد غذایی را به شیوه ای سودآور، همچنین در شرایط تغییر شرایط آب و هوایی با بارندگی پایین و نرخ بالاتر ET.

FAO برای این خروجی با توجه به تجربیات پروژه قبلی با حسابداری و یا حسابرسی آب و به ویژه در مورد ابعاد نهادی، واردات می کند.

حسابداری آب
نرم افزار تولید و گردش کالا

نرم افزار تولید و گردش کالا

با داشتن قابلیت کنترل تولید و موجودی مواد اولیه انبار، خواب سرمایه، حجم نگهداری مواد اولیه خود را مد
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا
نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

این سامانه جهت استفاده مشاورین املاک طراحی و تهیه شده است. در این سامانه از یک طرف امکان ثبت مشخصات
بسته نرم افزار جامع قیاس

بسته نرم افزار جامع قیاس

زمانی که شما یک شرکت بازرگانی را راه اندازی نموده تمام تمرکز خود را بر روی پیشرفت و گسترش آن قرار می