وبلاگ بخش چهارم - ثبت اسناد حسابداری

بخش چهارم - ثبت اسناد حسابداری

1395/10/29

 بخش چهارم - ثبت اسناد حسابداری

ابتدا اطلاعات سند را  شامل فیلد های تاریخ سند، شماره سند، نوع سند و شرح سند را کامل می کنیم، سپس از ریز سند حساب معین و حساب تفصیلی مورد نظر را برای آرتیکل سند انتخاب می کنیم (البته در سطح معین هم میتوان برای حسابهایی که نیاز به سطح تفصیلی ندارند سند ثبت نمود.)

برای ثبت اسناد حسابداری باید از زیر سیستم حسابداری فرم ورود اسناد حسابداری را انتخاب نمائید.

1390/10/01 تخصیص مبلغ 100.000.000 ریال وجه نقد توسط آقای رضوی ( افتتاح حساب در بانک ملت جاری 7722 و واریز آن به حساب فوق)

نحوه ی ثبت سند حسابداری  :

ابتدا اطلاعات سند را  شامل فیلد های تاریخ سند، شماره سند، نوع سند و شرح سند را کامل می کنیم، سپس از ریز سند حساب معین و حساب تفصیلی مورد نظر را برای آرتیکل سند انتخاب می کنیم (البته در سطح معین هم میتوان برای حسابهایی که نیاز به سطح تفصیلی ندارند سند ثبت نمود.)

در ثبت ریز سند ثبت حساب معین و تفصیلی، شرح آرتیکل و مبلغ بدهکار و بستانکار الزام است .

پس از کامل کردن آرتیکل های سند مورد نظر آن را به صورت موقت ثبت می کنیم.

به علاوه یک دستگاه وانت بار نو به مبلغ 10.000.000 ریال توسط پارسا

 و یک سری موجودی کالا به ارزش 191.600.000 ریال وبه شرح زیر به عنوان سرمایه شرکت:

 42.500.000 توسط رضوی

تلویزیون 150 عدد هر یک به مبلغ 200.000

ضبط صوت 60 عدد هریک به مبلغ 75.000

جارو برقی 100 عدد هریک به مبلغ 80.000

66.600.000 توسط پارسا

52 عدد تلویزیون هر یک به مبلغ 190.000

ضبط صوت 100 عدد هر یک به مبلغ 155.000

یخچال ساید بای ساید 20 عدد هر یک به مبلغ 780.000

آبمیوه گیری 300 عدد هر یک به مبلغ 75.000

جاروبرقی 40 عدد هر یک به مبلغ 78.000

و 75.000.000 توسط جاوید

تلویزیون 210 عدد هریک به مبلغ 250.000

جاروبرقی 300 عدد هریک به مبلغ 75.000

برای ثبت ورود کالاهای فوق باید در ابتدا لیست کالاها در سیستم تعریف شود سپس مراحل ثبت ورود و خروج کالا طی فاکتورهای مربوطه ثبت شود.

ثبت اسناد حسابداری
نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

حسابداری بازرگانی قیاس، جریان خرید و انبار داری و فروش کالا را با تمام الزامات آن پشتیبانی می‌کند. ی
نرم افزار تولید و گردش کالا

نرم افزار تولید و گردش کالا

با داشتن قابلیت کنترل تولید و موجودی مواد اولیه انبار، خواب سرمایه، حجم نگهداری مواد اولیه خود را مد
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا
نرم افزار حسابداری تحت وب قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب قیاس

ثبت تمام اسناد مالی و تهیه گزارشات تحلیلی و مدیریتی برای یک حسابدار در عین ساده بودن، پیچیده تلقی می