تعریف مالیات

تغییر مکان فرم تعریف مالیات و عوارض

فرم تعریف مالیات و عوارض اکنون در قسمت تنظیمات سیستم، قسمت خرید و فروش، در آیتم ارزش افزوده قرار داده شده است. در ورژن های قبلی در منوی تعاریف عمومی قابل دسترسی بود.