تغییر مکان فرم تعریف مالیات و عوارض
تغییر مکان فرم تعریف مالیات و عوارض
1397/04/26


فرم تعریف مالیات و عوارض اکنون در قسمت تنظیمات سیستم، قسمت خرید و فروش، در آیتم ارزش افزوده قرار داده شده است. در ورژن های قبلی در منوی تعاریف عمومی قابل دسترسی بود.

مالیات
ارزش افزوده