بخش دوم – تعریف حساب های تفصیلی در حسابداری

 

تعریف سرفصل حسابها،نحوه ی ایجاد حساب های تفصیلی، مرکز هزینه و پروژه :

نکته! در ابتدا باید کدینگ حسابها تنظیم شود و برای اشخاص در حسابداری حساب تعریف نمود.

ابتدا فرم مورد نظر را از لیست زیر سیستم حسابداری انتخاب می کنیم .
بخش اول – پروژه گام به گام آموزش عملی حسابداری (شرکت بازرگانی سیمرغ)

 

سپس روی حساب مورد نظر ( برای مثال تفصیلی شناور ) کلیک کرده و دکمه ی اضافه را می زنیم.

در مرحله ی بعد نام حساب را نوشته و تایید می کنیم. هنگام ایجاد نام حساب می توانیم کد دلخواه خود را نیز به حساب بدهیم در غیر این صورت با همان کد یا شناسه ای که سیستم می دهد می‌توانیم حساب مورد نظر را ذخیره و تایید کنیم.