تجزیه و تحلیل توصیفی

1397/11/16

تجزیه و تحلیل توصیفی تفسیر داده های تاریخی برای درک بهتر تغییرات در یک کسب و کار است. تجزیه و تحلیل توصیفی داده های گذشته را با استفاده از طیف وسیعی از داده ها مقایسه می کند. اغلب معیارهای مالی گزارش شده محصول تجزیه و تحلیل توصیفی هستند، مثلا تغییرات قیمت در سالهای گذشته، رشد فروش ماهانه، تعداد کاربران یا مجموع درآمد هر یک از مشترکین. اینها همه مواردی را که در کسب و کار در دوره زمانی اندازه گیری شده است را توصیف می کند.

تجزیه و تحلیل توصیفی لازم است تا اطلاعات خام قابل درک برای مدیران، سرمایه گذاران و سایر سهامداران باشد. فروش 1 میلیون ممکن است چشمگیر باشد، اما فاقد شرایط است. اگر این رقم درصد تخفیف ماهانه بیش از 20٪ را نشان دهد، آن نگران کننده است. اگر این افزایش 40 درصدی در سال باشد، این را نشان می دهد که استراتژی فروش درست است، اما هنوز هم نیاز به محدوده بزرگتر از رشد هدفمند دارد، تا بتوان به طور کامل قضاوت کرد.

تجزیه و تحلیل توصیفی به معنای ارائه یک تصویر دقیق از آنچه در یک کسب و کار اتفاق افتاده است و این که چگونه از دیگر دوره های قابل مقایسه متفاوت است. این معیارهای عملکرد را می توان برای پر کردن مناطق قدرت و ضعف به منظور اطلاع رسانی از استراتژی مدیریت استفاده کرد.

تجزیه و تحلیل توصیفی

تجزیه و تحلیل توصیفی و هوش تجاری

تجزیه و تحلیل توصیفی یکی از اساسی ترین بخش های هوش تجاری است که شرکت استفاده می کند. اگر چه تجزیه و تحلیل توصیفی می تواند بسیار صنعت خاصی، مانند تنوع فصلی در زمان اتمام حمل و نقل، بسیاری از اقدامات گسترده پذیرفته شده است که در سراسر امور مالی استفاده می شود. بازده سرمایه گذاری شده (ROIC) یک تحلیلی توصیفی است که با در نظر گرفتن: داده، درآمد خالص، سود سهام و کل سرمایه و تبدیل آن یک درصد آسان برای درک است که می تواند برای مقایسه عملکرد یک شرکت با دیگران استفاده شود. به طور کلی، شرکت بزرگتر و پیچیده تر، تجزیه و تحلیل توصیفی بیشتری است که برای سنجش عملکرد آن استفاده می شود.

فراتر از تجزیه و تحلیل توصیفی

تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات مهمی را در فرمت آسان برای درک فراهم می کند. همیشه نیاز به تجزیه و تحلیل توصیفی وجود دارد. با این حال، تلاش بیشتر در حال رفتن به زمینه های جدیدی از تجزیه و تحلیل مانند تجزیه و تحلیل پیش بینی و تجویزی است. اینها همه تحلیل های توصیفی را در بر میگیرند و از اطلاعات متنوعی از منابع مختلف استفاده می کنند تا نتایج احتمالی را در کوتاه مدت تولید کنند. این تحلیل پیش رو فراتر از تصمیم گیری است و شروع به ارائه دوره های عملیاتی می کند که می تواند نتایج مثبت را به حداکثر برساند و منافع آن را به حداقل برساند.

 

 

تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل توصیفی