بنگاه‌های کوچک و متوسط به چه کسب‌وکارهایی گفته می‌شود؟

بنگاه‌های کوچک و متوسط توسعه‌یافته

به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که کلیه هدف‌های موردنظر در ایجاد آن بنگاه‌ها به نتیجه رسیده باشد و منجر به توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. توسعه و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط از عمده‌ترین راهکارها برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در جامعه محسوب می‌شوند، ازاین‌رو  کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع مختلف دارند…

نامیده می‌شوند در منابع مختلف با عنوان‌های زیر از آن‌ها SME بنگاه‌های کوچک و متوسط که به‌اختصار

یاد می‌شود

صنایع کوچک و متوسط

– کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

– شرکت‌های کوچک و متوسط

– سازمان‌های کوچک و متوسط

– مؤسسات کوچک و متوسط

– واحدهای کوچک و متوسط

– واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

– بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط

و در برخی موارد نیز به‌جای واژهٔ کوچک از واژهٔ خرد استفاده‌شده است.

تعریف صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و تابع شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم است. این بنگاه‌ها در برابر صنایع بزرگ قرار می‌گیرد و نسبت به آن‌ها نیز مزایای بسیاری دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد ارزش‌افزوده، نوآوری، اشتغال و انعطاف‌پذیری بالا اشاره کرد.

برخی از معیارهایی که برای تعیین نوع صنایع (کوچک، متوسط و بزرگ) به کار می‌روند عبارت‌اند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت در تولید. در این میان رایج‌ترین معیار، تعداد کارکنان است که این نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت تعیین می‌شود…

تعریف بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط در سازمان‌های مختلف، متفاوت است. بنگاه‌های صنعتی در ایران بر اساس تعداد کارکنان به گروه‌های ۴۹-۱۰ نفر کارگر، ۹۹-۵۰ نفر کارگر، ۱۴۹-۱۰۰ نفر کارگر و ۱۵۰ نفر کارگر و بیشتر تفکیک‌شده‌اند که از این میان، سه گروه نخست در زمرهٔ بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب شده‌اند.
گروه نرم افزاری قیاس معتقد است ارایه خدمات تخصصی و فنی هزینه‌بر می‌باشد و لازمه‌ی ارایه ابزار نرم افزاری در بازارهای متوسط و كوچك را سادگی و كاربردی بودن نرم افزار می‌داند كه بر این اساس از ابتدای سال 94 محصول نرم افزاری قیاس خود را با اصول و قواعد  باز طراحی و در قالب نسل جدید ارایه نموده است.