بخش بیست و هفتم- فرم صدور فیش حقوقی

بخش بیست و هفتم- فرم صدور فیش حقوقی

1396/05/03


فرم صدور فیش حقوقی  برای محاسبه و صدور فیش حقوقی کارمندان استفاده می‌شود.

جهت صدور فیش حقوقی کارمندان مراحل زیر را انجام دهید.


در بخش حقوق و دستمزد فرم صدور فیش حقوقی را انتخاب کنید.
صدور فیش حقوقی
از جدول سمت راست کارمندان را انتخاب کرده و گزینه محاسبه انتخاب شده ها یا محاسبه همه را میزنیم.
صدور فیش حقوقی

آموزش حسابداری
صدور فیش حقوقی
مقالات مرتبط