بخش بیست و ششم - فرم صورت خلاصه در حقوق و دستمزد

1396/05/08

فرم صورتخلاصه جهت صدور سند حسابداری برای کارمندانی که فیش حقوقی برایشان صادر شده، استفاده می‌شود. جهت مشاهده فرم صورت خلاصه مراحل زیر را انجام دهید.

در بخش حقوق و دستمزد فرم صورتخلاصه را انتخاب کنید.

حقوق و دستمزد  

 

در تب لیست صورت خلاصه ها با کلیک روی گزینه "جدید" می‌توانید صورتخلاصه تعریف کنید و اطلاعات سال و ماه فیش‌های حقوقی را وارد کرده و تایید نمایید. همچنین می‌توانید صورتخلاصه های موجود را حذف یا ویرایش نمایید.

حقوق و دستمزد

در تب ریز صورت خلاصه در جدول سمت راست (لیست فیش‌هایی که هنوز سند حسابداری صورت خلاصه صادر نشده است را مشاهده می‌کنید) فیش‌های حقوقی ثبت شده در بازه زمانی صورت خلاصه را می‌توانید مشاهده کنید.

حقوق و دستمزد

 

با استفاده از دکمه‌های  حقوق و دستمزد  میتوانید فیش‌های مورد نظرتان را انتخاب کنید تا به جدول سمت چپ (لیست فیش‌های این صورتخلاصه) وارد نمایید و صدور سند حسابداری را بزنید تا سند حسابداری صادر شود.

حقوق و دستمزد حقوق و دستمزد حقوق و دستمزد حقوق و دستمزد حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد