اضافه شدن امکان تعریف دسترسی هر کاربر به فرم ها
اضافه شدن امکان تعریف دسترسی هر کاربر به فرم ها
1397/04/04


امنیت در نرم افزار حسابداری دارای اهمیت بسزای است، از این رو به منظور افزایش قابلیتهای امنیتی نرم افزار قیاس، با ارتقای این نرم افزار این امکان برای کاربران فراهم آمده تا بتوانند دسترسی های موجود را مدیریت کنند، و بدین منظور امنیت اطلاعات شما بالا خواهد رفت.
امکان مدیریت دسترسی ها به هر فرم برروی عملیات روی فرم ها، در تمامی سیستم ها برای مدیر سیستم فراهم آمده است. بدین منظور میتوانید مطابق تصویر، در بخش تنظیمات سیستم، قسمت دسترسی کاربران، رول مورد نظر را انتخاب کرده و دسترسی ها را تعیین کنید. توجه داشته باشید که دسترسی ها برروی رول های سیستم تعیین می شود و کاربران می توانند به هر رولی ارتباط داده شوند.

نرم افزار حسابداری