اضافه شدن امکان تعریف ارزش افزوده برای تمام سالهای مالی و تمامی انواع اسناد
اضافه شدن امکان تعریف ارزش افزوده برای تمام سالهای مالی و تمامی انواع اسناد
1397/04/25


ارزش افزوده جهت سهولت تعریف کاربری، در فرم تعریف ضرایب ارزش افزوده کاربر میتواند مطابق تصویر ارزش افزوده را  برای تمامی سال های مالی و تمامی انواع اسناد با یک رکورد تعریف کند. برای این منظور میتوانید در قسمت تنظیمات سیستم، بخش خرید و فروش، قسمت مالیات ارزش افزوده، در کومبو انواع سند همه ی موارد و در کومبو سال مالی نیز همه ی موارد را انتخاب کند.

ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده
سال مالی
مقالات مرتبط
نرم افزار حسابداری آسان

از دیرباز تا کنون تکنولوژی برای آسان کردن زندگی و امور به کمک بشریت آمده است، از این رو هر چه بیشتر به سمت جلو حرکت می کنیم تکنولوژی نیز هم پای نیازهای بشر پیشرفته تر می شود و کارها بواسطه تکنولوژی آسان تر پیش می روند.

حسابداری و نرم افزار حسابداری نیز از این قائده مستثنی نیست و تکنولوژی بواسطه نرم افزار حسابداری به کمک هر چه آسان تر شدن کار حسابداران آمده است، با توجه به مسائل بازگو شده بررسی می کنیم که از دیدگاه یک حسابدار و حسابداری، نرم افزار حسابداری آسان چه نرم افزاری و باید دارای چه ویژگی هایی باشد:

 • قطعا در بیان اول نرم افزار نیاز به آموزش زیاد نداشته باشد و حتی یک شخص بدون دانش حسابداری نیز بتواند براحتی با نرم افزار کار کند.
 • رابط کاربری آسان و قابل فهم که کاربر به آسانی بتواند با آن کار کند.
 • کدینگ تغییر پذیر که حسابداری بتواند کد های حسابداری را با توجه به نیاز مجموعه و امور مالی تغییر دهد.
 • استفاده آسان؛ حسابداران معمولا تمایل دارند بتوانند با استفاده از ابزارهای کمکی و کلیدهای میانبر و بدون استفاده از موس تمامی اطلاعات را وارد و یا انتخاب کنند و کلیه کارهای مورد نظر از نرم افزار حسابداری را بواسطه کلیدهای میانبر انجام دهند.

نرم افزار حسابداری آسان

 • سرعت نرم افزار نیز برای حسابداران بسیار مهم است که سرعت پردازش در نرم افزار بالا باشد تا به راحتی بتوانند اطلاعات را در دسترس داشته باشند.
 • از موارد دیگر که می توان به آن اشاره کرد قفل سخت افزاری آسان و راحت است که به راحتی بتواند نرم افزار را در اختیار داشته باشد.
 • براحتی و فقط با در اختیار داشتن یک کامپیوتر یا لپ تاپ بتوان نرم افزار را اجرا کرد.
 • پشتیبانی ساده و بطور خودکار که در صورتی از بین رفتن اطلاعات، همشه یک فایل پشتیبان از اطلاعات در اختیار داشته باشند.
 • نرم افزار حسابداری که در عین سادگی دارای امنیت بالا باشد تا اطلاعات مالی همیشه محفوظ باشند.
 • دارای سال مالی باشد و بطور خودکار اطلاعات مالی به سال مالی جدید منتقل شوند.
 • کاربر  بتواند اسناد را به اشتراک بگذارد و فایل exel, word, pdfو  access را براحتی از اسناد حسابداری تهیه کند.
 • نرم افزار حسابداری آسان قابلیت این را داشته باشد که مدیر شرکت بتواند سطح دسترسی افراد را تعریف کند.
 • امکان گزارش گیری از تمامی اطلاعات با فیلتر های مورد نظر کاربر
 • بروز رسانی نرم افزار ساده و راحت انجام شود و با تکنولوژی روز همگام باشد.
 • اگر نیاز به افزودن کاربر داشته باشند بتوانند به راحتی کاربر اضافه کنند.
 •  نرم افزار حسابداری یکپارچه باشد به این معنی که اگر کسب و کار توسعه یافا و نساز به افزودن سیستم دیگر داشته باشند براحتی بتوانند هر دو سیستم را بر روی یک نرم افزار واحد در اختیار داشته باشند و دیگر نیاز به خرید یک نرم افزار مجزا و هزینه بیشتر نباشد.
 • نرم افزار حسابداری آسان نیاز به پشتیبانی سریع و به موقع دارد که هر زمان حسابداران نیاز به رفع مشکلی داشتند، مشکل به سرعت حل شود.
 • نرم افزار که دارای تسعیر ارز باشد، که اگر شرکت دارای واردات و یا صادرات باشد بتوانند به راحتی تبدیل ارز کنند.

تمامی این ویژگی ها در کنار هم یک نرم افزار حسابداری آسان و کاربر پسند را بوجود می آورد که حتی بدون داشتن دانش حسابداری نیز کاربران می توانند به راحتی با آن کار کنند و در عین حال تمامی نیازهای یک حسابدار حرفه ای و با تجربه را از نرم افزار حسابداری برطرف می نماید.

 

So far, technology has come to the aid of humanity to ease life and affairs, so the more we move forward, technology will also be more advanced to human needs, and things go hand in hand with technology.

Accounting and accounting software are no exception to this rule and technology is brought into account by the easier it is for accountants to come up with accounting software. Considering the issues discussed above, we consider accounting, accounting and accounting as an easy accounting tool. What software should and what features should be:

Certainly, in the first statement, the software does not require much training, and even a person without accounting knowledge can easily work with the software.
An easy-to-understand and user-friendly interface that the user can easily work with.
Variable coding that accounting can change the accounting code according to the set of requirements and finance.
Easy to use; Accountants generally tend to be able to enter or select all information using shortcuts and shortcuts without using the mouse, and do all the tasks they want from the accounting software through shortcuts.

 

1398/03/20
کیفیت افشا در بورس اوراق بهادار تهران

مفهوم افشا ، مفهوم گسترده ای است که از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر مفهوم کیفیت افشای اطلاعات و برخی از عوامل تأثیر گذار بر آن را، مورد مطالعه قرار می دهد. به همین منظور شرکتهای رتبه بندی شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 86 که شامل 311 شرکت بود، به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شد . سپس با استفاده از اطلاعات مندرج در متن صورتهای مالی و یاداشتهای همراه به بررسی رابطه بین برخی از عوامل تاثیر گذار بر رتبه بندی شرکتهای موجود دربورس اوراق بهادار نظیراندازه شرکت ،بازده داراییها، اهرم مالی،نوع حسابرس، نوع گزارش حسابرس، درصد مالکیت سهام دار عمده، نوع واحد تجاری و نوع صنعت پرداخته شد.

در این پژوهش با توجه به اینکه ارائه به موقع اطلاعات به سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان عامل اصلی رتبه بندی شرکت ها از سوی این سازمان مدنظر قرار گرفته بود، از این رو متغیر وابسته، فاصله زمانی بین تاریخ تهیه صورتهای مالی و تاریخ انجام حسابرسی در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که رتبه افشا با اندازه شرکت و نوع صنعت ارتباط معنی دار مثبت دارد. اما با نوع گزارش حسابرس و درصد مالکیت سهام رابطه معنی دار منفی دارد. هم چنین رابطه ای میان بازده داراییها، اهرم مالی،نوع حسابرس و نوع واحد تجاری با رتبه افشا مشاهده نشد

تئوری افشا

افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری مطرح است و براساس این اصل، باید کلیه ی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار گروههای مختلف استفاده کننده قرار می گیرد. در واقع هدف اصلی از افشا عبارت است از؛ کمک به استفاده کنندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری، تفسیر وضعیت مالی شرکتها، ارزیابی عملکرد مدیریت، پیش بینی جریانات وجوه نقد آتی. در این راستا باید کلیه واقعیتهای با اهمیت واحد اقتصادی به گونه ای مناسب و کامل افشا شوند، تا امکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد و از سردرگمی جلوگیری به عمل آورد. افشا باید از طریق گزارشهای قانونی شامل صورتهای مالی اساسی که حاوی تمامی اطلاعات با اهمیت، مربوط و به موقع باشد و این طلاعات به گونه ای قابل فهم و حتی الامکان کامل ارائه گردد؛ تا امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده کنندگان فراهم سازد هندریکسن و ونبردا در تعریف افشا آورده اند:

"افشا در حالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است"

اما حسابداران از این واژه معنای محدودتری را در نظر میگیرند و آن را به معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری در قالب گزارشهای مالی می دانند، که معمولاً به صورت سالیانه ارائه میشود، افشا را دربرگیرنده ی ، اطلاعاتی میداند که برای سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر، اصل افشا بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمایه گذار معمولی ، نباید حذف و یا پنهان شود.
 

کیفیت افشا

عوامل تعیین کننده کیفیت افشای اطلاعات حسابداری، متعدد هستند. از نظر پانانن و لین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری تابعی از عوامل مختلف شامل ساختار سرمایه، نوع مالکیت ، رشد فروش، اندازه شرکت و هم چنین وضعیت سهام شرکت در بازار  سرمایه می شناسند پنمن کیفیت افشای اطلاعات را متاثر از کیفیت استانداردهای حسابداری ، کیفیت حسابرسی و  مدیریت سود می داند. همکاران کیفیت افشا را در اثرگذاری به هنگام اطلاعات حسابداری بر شاخص های بازار نظیر قیمت و  بازده سهام می دانند. هم چنین آن ها یکی از ویژگی های کیفیت افشا را تائید پیش بینی های قبلی می شناسند.

بهبود کیفیت افشا را عاملی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کاهش هزینه های نمایندگی میان سهام داران و مدیران می دانند. آن ها در پژوهشی دریافتند که هر گاه پاداش مدیران بر پایه قیمت سهام تعیین گردد ، میان پاداش مدیران و کیفیت افشا رابطه ای مثبت وجود دارد.

پژوهش های داخلی

ملکیان پژوهشی در زمینه فراگیری گزارش های سالانه و ویژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. هدف وی از این پژوهش کمک به تدوین استانداردهایی در زمینه ی گزارشگری مالی درایران بود و نتایج حاکی از این بود که بین اندازه شرکت، فروش خالص، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد. نوری فرد پژوهشی را تحت عنوان "افشای اطلاعات در گزارشهای مالی شرکت ها " انجام داده است. در این پژوهش کوشش شده تا جنبه های کمی و کیفی افشای اطلاعات را در ایران ضمن بررسی گزارشهای سالیانه مورد ارزیابی قرار دهد. روند افشا اطلاعات در قالب سه ویژگی از ویژگی های شرکت (میزان دارائی، حاشیه سود، ماهیت صنعت)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد، میان اندازه شرکت از لحاظ جمع دارایی ها وحاشیه سود و میزان افشا در یادداشت های همراه صورت های مالی رابطه ای مثبت وجود دارد. اما میان نوع صنعت و افشا رابطه ای وجود ندارد .نوری فرد ،ملکیان و سیدآبادی  در پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر اندازه و نسبتهای مالی بر افشای کامل صورتهای مالی" اقدام به ایجاد یک چک لیست از اقلام افشای الزامی نمودند که شامل 168 قلم بود و از متن استانداردهای حسابداری استخراج گردیده بود.

آنها مدل خود را بر روی 50 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس آزمون نمودند. نتایج آن ها نشان داد که بین اندازه شرکت، نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و نسبت سود قبل از مالیات به فروش خالص با افشای کامل صورتهای مالی رابطه معنی دار وجود دارد.

کاشانی پور و پارچینی در پژوهشی با عنوان "رابطه افشای اطلاعات اختیاری و اعضای غیر موظف هیات مدیره" به بررسی را بطه دو مکانیسم کنترلی یعنی افشای اختیاری (مکانیسم کنترل خارجی)و مدیران غیر موظف​) مکانیسم کنترل داخلی( می پردازد. نتیجه پژوهش آن ها نشان داد که رابطه معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد

 

روش شناسی پژوهش

متغیرهای مورد مطالعه

متغیرهای وابسته و مستقل با توجه به پیشینه پژوهش های خارجی انتخاب شده اند. از آنجائیکه رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس براساس شاخص به موقع بودن اطلاعات انجام میشود، لذا در این پژوهش متغیر وابسته، فاصله زمانی بین تاریخ سال مالی و تاریخ حسابرسی شرکتهای رتبه بندی شده در بورس به عنوان عاملی برای ارائه به موقع اطلاعات در نظر گرفته شده است. اما متغیرهای مستقل به شرح زیر می باشند:

اندازه شرکت:  اندازه شرکت عبارت است از لگاریتم طبیعی جمع داراییها

اهرم مالی: شاخصی است برای تعیین ریسک مالی شرکت که عبارت است از نسبت بدهی به جمع داراییها

بازده دارایی ها: شاخصی است از عملکرد اقتصادی شرکت که عبارت است از نسبت سود خالص به جمع دارایی ها.

نوع شرکت حسابرسی کننده: منظور از نوع شرکت حسابرسی کننده این است که شرکت مورد نظارت در بورس توسط کدام موسسه یا سازمان مورد حسابرسی قرار میگیرد.اگر صورتهای مالی شرکت توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشد عدد یک ودر غیر این صورت مقدار صفر به آن نسبت داده می شود.

نوع گزارش حسابرس: گزارش های حسابرسی به چهار شکل مقبول ، مشروط، مردود و عدم اظهار نظراست. در این پژوهش اگر گزارش حسابرس درباره صورت های مالی شرکت از نوع مقبول باشد عدد یک به آن نسبت داده و در غیر این صورت برای مقدار صفر برای آن در نظر گرفته می شود

مالکیت دولتی: عبارت است از درصد سهام متعلق به دولت

نوع واحد تجاری: منظور از نوع واحد تجاری زمینه فعالت واحد تجاری است که اگر تولیدی باشد مقدار یک واگر غیر تولیدی باشد مقدارصفر اختصاص داده می شود.

نوع صنعت: منظور از نوع صنعت عبارت است از صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند. در این پژوهش هر شرکت که در صنعت مرتبط با خود فعالیت می کند مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر اختصاص داده شده است

 نتیجه گیری  و پیشنهادات

نتایج پژوهش حاکی از این است متغیرهای مستقل بازده دارایی ها، اهرم مالی، نوع حسابرس و نوع واحد تجاری ارتباطی با متغیر وابسته ندارند. اندازه شرکت و نوع صنعت با متغیر وابسته رابطه مثبت و درصد  مالکیت سهام دار عمده و نوع گزارش حسابرس رابطه منفی با متغیر وابسته دارند. هم چنین از میان متغیر های مستقل مدل، بیشترین همبستگی مربوط به گزارش حسابرسی است. متغیر وابسته که عبارت است

از تفاوت بین سال مالی و تاریخ حسابرسی، با متغیر نوع گزارش حسابرسی ارتباط منفی دارد. این موضوع به این معنی است که هرگاه نوع گزارش حسابرسی، از نوع گزارش مقبول باشد، تفاوت بین سال مالی و تاریخ حسابرسی کاهش مییابد و برعکس چنانچه نوع گزارش حسابرسی از نوع گزارش غیر مقبول باشد، این تفاوت افزایش مییابد. به بیانی دیگر، اگر گزارش حسابرس مقبول باشد نشان از افشای به موقع شرکت دارد. این موضوع می تواند ناشی از رقابتی بودن بازار حسابرسی در ایران باشد. هم چنین هر چه انداز ه شرکت، بزرگتر باشد افشای آن شرکت به موقع تر انجام می شود.

با توجه به ضریب منفی درصد مالکیت دولتی در مدل، می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل مهم در کاهش افشا به موقع اطلاعات، دولتی بودن شرکتها است. یعنی هرچه درصد مالکیت سهام دار دولتی بیشتر باشد، این مو ضوع موجب کاهش مطلوبیت افشا میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که یکی از راه های بهبود کیفیت افشا، واگذاری مالکیت دولتی صنایع به بخش خصوصی است. نوع صنعت نیز ارتباط مثبت با افشای به موقع اطلاعات دارد. یعنی هر چه شرکت ها در یک صنعت بیشتر باشند ، کیفیت افشا اطلاعات از نظر به موقع بودن، بهتر است.

Disclosure is one of the accounting principles and, according to this principle, all information about the activities of the company should be provided to the various groups of users in an appropriate and timely manner. Indeed, the main purpose of disclosure is to assist users in making investment decisions, interpreting the corporate finances, evaluating management performance, and predicting future cash flows. In this regard, all the facts of the importance of the economic unit must be properly and fully disclosed, in order to make decision making possible and to avoid confusion. Disclosures must be made through legal reports, including substantive financial statements containing all relevant information, relevant and timely, and provided with such information as comprehensible and as fully as possible, to enable informed consent to be made by users. Hendrixen And Wranande have revealed in the definition:

"Disclosure in general means to reflect information"

منبع: مجله حسابداری مدیریت
دکتر بهمن بنی مهد
محسن محسنی شریف

1398/01/31
کاهش مالیات
 

آیا شما درخواست بازپرداخت مالیات را دارید؟

تلاش برای اصلاح درآمد سال گذشته و یا بدهی به IRS، شما ممکن است با کمک مالی، مالیات خود را بسیار کم (کاهش مالیات) و یا رایگان کنید یعنی شامل تخفیف در مالیات شوید. از خدمات مبتنی بر جامعه راه های زیادی برای جلوگیری از انجام مالیات خود به خود وجود دارد. در مقاله زیر، ما به راه هایی اشاره می کنیم که در پرداخت به شما کمک مالی می کند:  
 1. درمانگاه های رایگان و ارزان

آیا شما اخیرا آگهی های بازرگانی را دیده اید که در مورد پرداخت بدهی مالیاتی گذشته برای کسری مالیاتی که شما بدهکار هستید، ولیکن هنوز شما هنوز نمی توانید هزینه های خود را بپردازید؟ مدرسه و یا دانشگاه می تواند کمک کند. ممکن است یک کلینیک رایگان یا ارزان بسازید که به صورت رایگان یا حداقل هزینه، بسته به درآمد شما، موارد مربوط به پرداخت مالیات را دریافت کند. این نیز احتمالا قابل اطمینان تر از بسیاری از شرکت های پرداخت مالیاتی است.   کلینیک های مالیاتی رایگان یا کمک هزینه دانشجویان حقوق که وکلا اینها را به عنوان مشاوره توصیه می کنند. دانشجویان حقوق دانش خود را بالا می برند و تحصیل می کنند، در حالی که شما میزان مالیات کمتری می پردازید.    
 1. دفاتر مالیاتی IRS

اگر نیازهای درآمدتان را برآورده سازید، کارمندان IRS به شما کمک می کنند که درآمد فعلی، اصلاح شده یا سال گذشته خود را به فایل های خود اضافه کنید. وب سایت IRS را برای شرایط درآمد فعلی بررسی کنید، زیرا هر سال می تواند متفاوت باشد. اگر شما واجد شرایط هستید، باید از دفتر اداره محلی IRS خود برای برقراری یک قرار ملاقات تماس بگیرید.   اگر شما نیازی به درآمد برای نماینده IRS برای کمک به بازپرداخت خود ندارید، هنوز می توانید یک ملاقات برای پرسش بدون محدودیت بدون هزینه اتخاذ کنید. شما فقط نمی توانید پرونده نماینده خود را برگردانید.  
 1. آماده سازی مالیاتی رایگان بر اساس جامعه

IRS داوطلبان را تربیت می کند تا به شما کمک کند تا درآمد مالیاتی (کاهش مالیاتی) خود را ثبت کنید. مزایای اصلی این برنامه در مقایسه با کمک گرفتن از اداره مالیات بر درآمد IRS این است که محل داوطلبان ممکن است به خانه شما نزدیک باشد. در حالی که برای بسیاری از مالیات دهندگان فردی برای این برنامه محدودیت درآمد وجود دارد، داوطلبان به طور رایگان به اعضای فعلی نیروهای مسلح کمک می کنند
 1. خطوط راهنما IRS

IRS دارای یک خط تلفن است که هر کسی بدون در نظر گرفتن سطح درآمد می تواند با سوالات مالیاتی تماس بگیرد، شما می توانید برای سوالات مختلف تماس بگیرید.  

در ادامه میتوانید بخوانید : مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ 

 
  1. دفتر خدمات مدافع مالیات بر درآمد 

خدمات مدافع مالیات بر ارزش افزوده IRS زمانی است که شما مسئله بزرگتری نسبت به درخواست بازپرداخت دارید. این سرویس به کسب و کار و افراد کمک می کند، صرف نظر از سطح درآمد، که مشکلات مالی طولانی مدت دارند مانند تلاش برای حل یک سوال مالیاتی از سال قبل. 
 1. تخفیف های استاندارد

  مقدار کسر استاندارد سالانه (کاهش مالیات) متفاوت است و بر اساس ویژگی های ثبت مالیات دهندگان است. هر شهری قانون مالیات خود را در کدهای استاندارد تنظیم می کند، در بیشتر کشورها نیز کسر استاندارد در سطح مالیاتی دولت ارائه می شود. مالیات دهندگان گزینه ای برای کسر استاندارد یا کسر کردن دارند. اگر یک مالیات دهنده تصمیم بگیرد که کسر را مشخص کند، کسر فقط برای هر مبلغی بیش از حد کسر استاندارد است.   کسرهای استاندارد اغلب ساده ترین مسیر انتخاب هستند، زیرا نیازی به محاسبه نیست مقدار قبلا تعیین شده است. کسر های مشخص شده نیاز به برخی محاسبات مالیاتی دارد.   با توجه به خدمات درآمد داخلی (IRS)، هزینه های زیر تحت طبقه بندی کتبی مشخص می شوند:   هزینه های مراقبت های بهداشتی شامل صورت حساب های پزشکی و دندانپزشکی، داروهای تجویزی مالیات بر مستغلات وام مسکن هزینه های اتحادیه دفتر خانه و دیگر هزینه های مرتبط با شغل تعدادی از کسر مالیات معمول وجود دارد  که مالیات دهندگان می توانند برای کاهش درآمد مشمول مالیات خود استفاده کنند. کسر مالیات مشترک شامل کمکهای مالی و هزینه های مربوط به آماده سازی مالیات می شود.   برخی از موارد غیرمعمول مالیات شامل مالیه فروش ملک شخصی و مالیات سالانه ملک شخصی مانند خودرو می باشد. بسیاری از هزینه های سالیانه برای دلایل شخصی و تجاری نیز ممکن است واجد شرایط برای کسر های مشخص شده مانند هزینه های شبکه، هزینه های سفر و برخی از هزینه های حمل و نقل باشد. چیزهایی که باید در هنگام تعیین تخفیف مورد توجه قرار گیرند: مهم این است که در نظر داشته باشید که ممکن است محدودیت های خاصی بر آنچه شما هر ساله می توانید کسر کنید تا تعهد مالیاتی خود را کم کنید. IRS مقدار آستانه ای را برای بسیاری از کسرهایی که قبل از ثبت نام باید تحقیق کنید تعیین می کند. به عنوان مثال، اگر شما جزئیات کیفیت مراقبت های بهداشتی را در نظر بگیرید، آستانه برای هرگونه هزینه ای که در طول سال مالیاتی بازپرداخت نشده بود (و برای شما، همسر و وابستگان شما پرداخت می شود) باید بیش از 10 درصد از درآمد ناخالص خود را تعیین کند کسر شود این آستانه برای مصارف پزشکی در سال 2017 برای همه مالیات دهندگان پیش می رود. حسابرس شما از این و هر آستانه دیگر آگاه خواهد بود، بنابراین اگر شما از یک حرفه مالیاتی استفاده می کنید، نیازی به نگرانی نیست.   یک نوع کسر اضافی که در کسرهای استاندارد و یا جزئی مالیات (کاهش مالیات) گنجانده نشده است، کسر زیان های سرمایه است. از دست دادن مالیات به صورت پیش فرض یک ابزار قانونی برای بازنشانی درآمد به نفع مالیات دهندگان است. تلفات سرمایه انفرادی یا تجاری می تواند از سال های گذشته به پیش برود. کاهش مالیات  نرم افزار رایگان مالیاتی چیست؟ صرف نظر از میزان درآمد شما، تعدادی از شرکت ها نرم افزار رایگان مالیاتی ساده را ارائه می دهند. همچنین فایل رایگان IRS وجود دارد.

چه چیزی از نرم افزار مالیات رایگان انتظار می رود؟

 این برنامه مالیات ها، کسر ها و اعتبارات شما را محاسبه می کند و مالیات خود را به صورت الکترونیکی ارسال می کند. ثبت مالیات دولتی ممکن است در یک نسخه رایگان در دسترس نباشد شما همیشه باید توصیف برنامه را بخوانید تا اطمینان حاصل شود که اگر به آنها نیاز دارید، کارهای پیچیده تر را انجام دهید، مانند هزینه های کسب و کار برای افرادی که خود اشتغال دارند. اگر نسخه های رایگان شامل ویژگی های مورد نیاز شما نیست، شما باید قیمت های نرم افزارها را بر روی اینترنت مقایسه کنید. شما مجبور نیستید مالیات خود را خودتان بنویسید اگر شما به اندازه کافی برای استخدام حسابدار یا پرداخت هزینه برای نرم افزار نداشته باشید. ممکنه قادر به دریافت کمک آزاد از دفاتر مالیاتی و خط تلفن، داوطلبان مراکز مالیات و نسخه های رایگان برنامه های آماده سازی مالیاتی رایگان از IRS دریافت کنید.
1398/01/12
حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی ارزیابی کنترل های داخلی شرکت، از جمله مدیریت شرکت و فرایندهای حسابداری است. آنها از انطباق با قوانین و مقررات و گزارش دقیق و به موقع مالی و جمع آوری داده ها، و نیز کمک به حفظ کارایی عملیاتی با شناسایی مشکلات و اصلاح پیش فرض ها قبل از اینکه در یک ممیزی خارجی کشف شوند، اطمینان حاصل می کنند.

 

حسابرسی داخلی نقشی حیاتی در فعالیت های شرکت و حاکمیت شرکت ها ایفا می کند، در حالیکه قانون Sarbanes-Oxley در سال 2002 مدیران را به صورت قانونی مسئول صحت صورتهای مالی خود می داند. علاوه بر اطمینان از اینکه شرکت مطابق با قوانین و مقررات است، ممیزی داخلی نظارت بر نتایج عملیاتی و صحت حسابرسی و ردیابی حسابرسی را بررسی می کند. همچنین حسابرسان داخلی در برابر تقلب، اتلاف و سوء استفاده بالقوه محافظت می کنند و به دنبال شناسایی خرابی ها در کنترل های داخلی هستند. حسابرسی داخلی مدیران و هیئت مدیره را با مشاوره ارزش افزوده ارائه می دهد و پیشنهاد می کند که بهبود در فرآیندهای فعلی و شیوه هایی که ممکن است شامل سیستم های فن آوری اطلاعات و همچنین مدیریت زنجیره تامین باشند، در صورتی که عملکرد آنها در نظر گرفته نشده باشد.

حسابرسی داخلی

روش های حسابرسی داخلی

ممیزی های داخلی ممکن است بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه انجام شود. برخی از ادارات ممکن است بیشتر از سایرین شامل ممیزی شوند. به عنوان مثال، یک فرآیند تولید ممکن است به صورت روزانه برای کنترل کیفیت انجام شود، در حالی که اداره منابع انسانی تنها یک بار در سال شامل ممیزی می شود. ممیزی ممکن است برنامه ریزی شود تا مدیران، زمان برای تهیه اسناد و اطلاعات مورد نیاز را تهیه کنند یا ممکن است غافلگیر شوند اگر فعالیت مشکوک غیر اخلاقی یا غیر قانونی باشد.

تکنیک های ارزیابی

تکنیک های ارزیابی اطمینان از اینکه حسابرس داخلی به طور کامل روش های کنترل داخلی را درک می کند و اینکه آیا کارکنان با دستورالعمل های کنترل داخلی مطابقت دارند. برای جلوگیری از اختلال در گردش کاری روزانه، حسابرسان با روش های غیرمستقیم ارزیابی نظیر مرور نمودارهای فلوچارت، کتابچه راهنمای، سیاست های کنترل اداری و سایر اسناد موجود شروع می شوند و یا ممکن است از آغاز تا پایان پیگیری های حسابرسی خاصی را دنبال کنند. اگر بررسی های سند یا دنباله های حسابرسی به طور کامل به سوالات آنها پاسخ ندهد، آنها همچنین ممکن است مصاحبه هایی با کارکنان انجام دهند.

تکنیک های تجزیه و تحلیل

روش های حسابرسی شامل تطبیق معامله، شمارش موجودی فیزیکی، محاسبات پیگیری حسابرسی است که طبق قوانین مورد نیاز است. تکنیک های تجزیه و تحلیل ممکن است داده های تصادفی یا اطلاعات خاص را هدف قرار دهند، اگر حسابرس معتقد باشد فرایند کنترل داخلی نیاز به بهبود دارد.

حسابرسی داخلی

روش های گزارشگری

گزارش حسابرسی داخلی همیشه شامل یک گزارش رسمی می شود و ممکن است یک گزارش موقت اولیه یا یادداشتی باشد. گزارش موقت معمولا شامل نتایج حساس یا قابل توجهی است که حسابرس فکر می کند هیئت مدیره باید از آن مطلع شود. گزارش نهایی خلاصه ای از روش ها و تکنیک های مورد استفاده برای تکمیل ممیزی، شرح یافته های حسابرسی و پیشنهادات برای بهبود کنترل های داخلی و روش های کنترل است.

Internal audits evaluate a company’s internal controls, including its corporate governance and accounting processes. They ensure compliance with laws and regulations and accurate and timely financial reporting and data collection, as well as helping to maintain operational efficiency by identifying problems and correcting lapses before they are discovered in an external audit.

Internal audits play a critical role in a company’s operations and corporate governance, now that the Sarbanes-Oxley Act of 2002 has made managers legally responsible for the accuracy of its financial statements. Besides making sure that a company is complying with laws and regulations, internal audits monitor operating results and verify the accuracy of its accounting and audit trails. They also safeguard against potential fraud, waste or abuse, and seek to identify breakdowns in internal controls. Internal audits provide management and the board of directors with value-added advice, suggesting improvements to current processes and practices which may include information technology systems as well as supply-chain management if they are not functioning as intended. 

1397/11/25
حسابهای دریافتنی (AR)

حساب های دریافتنی، تعادل پول به دلیل کالاها یا خدمات تحویل داده شده برای شرکت استفاده شده است اما هنوز به مشتریان پرداخت نشده است. راه دیگر این است که حساب دریافتنی، مبلغی است که از طرف مشتری به شخص دیگری داده می شود، برای کالاها یا خدمات ارائه شده یا استفاده شده در اعتبار، اما هنوز توسط مشتریان پرداخت نشده است.حسابهای دریافتنی اشاره به صورتحساب های برجسته ی شرکت دارد و یا مشتریان به شرکت پرداخت می کنند.

این عبارت به حساب هایی اشاره دارد که یک کسب و کار حق دریافت آن را دارد زیرا محصول یا سرویس را تحویل داده است. بدهی ها یک خط اعتباری است که توسط یک شرکت به وجود می آید و به طور معمول دارای شرایطی است که نیاز به پرداخت در مدت زمانی نسبتا کوتاه دارد، از چند روز تا یک سال مالی یا سالانه.

حسابهای دریافتنی شرکت ها

شرکت ها حساب های دریافتنی را به عنوان دارایی در ترازنامه های خود ثبت می کنند، زیرا یک تعهد قانونی برای پرداخت بدهی مشتری است. علاوه بر این، حساب های دریافتنی دارایی های جاری هستند، بدین معنی است که حساب سپرده بدهکار در بازه زمانی یک سال یا کمتر است. اگر یک شرکت دارای دریافت مطالبات است، این به این معنی است که فروش در اعتبار انجام داده اما هنوز پول را از خریدار جمع آوری نکرده است. اساسا، این شرکت یک مشتری IOU کوتاه مدت را قبول کرده است.

حسابهای دریافتنی

چگونه کسب و کارها بدهی های خود را دریافت می کنند؟

اکثر شرکت ها با اجازه دادن برخی از اعتبار خود در فروش، بدهی های خود را دریافت می کنند. گاهی اوقات، کسب و کار این اعتبار را به مشتریان مکرر یا ویژه دریافت فاکتورهای دوره ای می دهد. این عمل به مشتریان اجازه می دهد تا از هرگونه هزینه پرداخت نقدی اجتناب کنند. در موارد دیگر، کسب و کار به طور مرتب ارائه می دهد همه مشتریان خود توانایی پرداخت پس از دریافت خدمات را خواهند داشت. به عنوان مثال، شرکت های برق معمولا پس از دریافت برق از مشتریان خود صورتحساب را دریافت می کنند. در حالی که شرکت برق در انتظار مشتریان خود برای پرداخت صورتحساب است، این شرکت فاکتورهای پرداخت نشده را بخشی از حساب های دریافتنی خود می داند.

اهمیت بدهی های حساب

حساب های دریافتی جنبه ی مهم تجزیه و تحلیل اساسی کسب و کار است. بدهی های حساب ها، دارایی های جاری هستند، به طوری که آنها اندازه گیری از نقدینگی شرکت یا توانایی برای پوشش دادن تعهدات کوتاه مدت بدون جریان نقدی اضافی است. تحلیلگران بنیادی اغلب حسابهای دریافتنی را در زمینه گردش مالی، که آنها حساب بازدهی را دریافت می کنند، بررسی می کند که تعداد دفعاتی که یک شرکت در حساب دریافتی خود را در طول دوره حسابداری جمع آوری و اندازه گیری می کند. تجزیه و تحلیل بیشتر شامل تجزیه و تحلیل برجسته روز فروش است، که میانگین دوره جمع آوری برای تعرفه های دریافتی شرکت را در یک دوره معین اندازه گیری می کند.

تفاوت بین بدهی حساب ها و حساب های قابل پرداخت

هنگامی که یک شرکت بدهکار به خود و یا احزاب دیگر بدهکار است، این حسابها قابل پرداخت هستند. حساب های قابل پرداخت مخالف حسابهای دریافتی هستند. برای نشان دادن، تصور کنید شرکت A پاکسازی فرش های شرکت B و ارسال یک لایحه برای خدمات است. شرکت B پول را بدهکار است، بنابراین فاکتور را در ستون قابل پرداخت حساب خود ثبت می کند. شرکت A در انتظار دریافت پول است، بنابراین این لایحه را در ستون دریافتی آن ثبت می کند.

Accounts receivable is the balance of money due to a firm for goods or services delivered or used but not yet paid for by customers. Said another way, account receivable are amounts of money owed by customers to another entity for goods or services delivered or used on credit but not yet paid for by clients.

Accounts receivable refers to the outstanding invoices a company has or the money clients owe the company. The phrase refers to accounts a business has a right to receive because it has delivered a product or service. Accounts receivable, or receivables represent a line of credit extended by a company and normally have terms that require payments due within a relatively short time period, ranging from a few days to a fiscal or calendar year.

1397/11/14
ارزش زمانی پول (TVM)

ارزش زمانی پول (TVM) مفهومی است که پول در حال حاضر به دلیل ظرفیت درآمد بالقوه آن، ارزش بیشتری از همان مبلغ در آینده دارد. این اصل مالی شامل موارد زیر می شود: پولی که می تواند سود را به دست بیاورد، هر مبلغی پول بیشتر از آنچه که دریافت می شود ارزش دارد. TVM نیز به عنوان ارزش فعلی تخفیف اشاره شده است.

ارزش زمانی پول توضیح می دهد که چرا سود پرداخت می شود یا به دست آورده می شود: بهره، چه در سپرده بانکی و چه در بدهی، به حساب سپرده یا وام دهنده ارزش زمانی پول را جبران می کند.

ارزش زمانی پول مشکلاتی شامل ارزش خالص جریان نقدی در زمان های مختلف می باشد.

درک ارزش زمانی پول  TVM 

ارزش زمانی پول از این ایده خارج می شود که سرمایه گذاران  به دلیل پتانسیل پول در طول یک دوره معینی از ارزش افزوده، ترجیح می دهند امروز پول دریافت کنند و نه پول های مشابه در آینده. به عنوان مثال، پول سپرده به حساب پس انداز و با نرخ بهره خاص می باشد، به همین دلیل گفته می شود در ارزش افزوده است.

علاوه بر اولویت سرمایه گذار منطقی، فرض کنید شما می توانید بین 10،000 دلار در حال حاضر در برابر 10،000 دلار در دو سال آینده انتخاب کنید. منطقی است فرض کنیم بیشتر مردم اولین گزینه را انتخاب می کنند. با وجود ارزش مساوی در زمان پرداخت، دریافت 10،000 دلار امروزه، ارزش افزوده و سودمندی بیشتری نسبت به دریافت آن در آینده به همراه مزایای احتمالی مرتبط با انتظار دارد. چنین هزینه فرصت هایی می تواند شامل افزایش بالقوه سود باشد که پول دریافت شده امروز و در حساب پس انداز برای دو سال آینده ارزش کمتری خواهد داشت.

ارزش زمانی پول (TVM)

فرمول ارزش زمانی پایه پول

بسته به وضعیت دقیق مورد نظر، فرمولاسیون TVM ممکن است کمی تغییر کند. به عنوان مثال، در صورت پرداخت هر ساله یا بلاعوض، فرمول تعمیم یافته دارای عوامل اضافی یا کمتری است. اما به طور کلی، اصلی ترین فرمول TVM متغیرهای زیر را در نظر می گیرد:

FV = ارزش آینده پول

PV = ارزش فعلی پول

من = نرخ بهره

n = تعداد دوره های ترکیب در سال

t = تعداد سالها

بر اساس این متغیرها، فرمول TVM عبارت است از، ارزش زمان پول به عنوان مثال:

FV = PV x [ 1 + (i / n) ] (n x t)

 

فرض کنید مبلغ 10،000 دلاربرای یک سال با 10٪ سرمایه گذاری شود. ارزش آینده این پول:

FV = $10,000 x (1 + (10% / 1) ^ (1 x 1) = $11,000

این فرمول همچنین می تواند برای پیدا کردن ارزش مبلغ آینده در روزهای حال، دوباره تنظیم شود. به عنوان مثال، ارزش 5000 دلار یک سال از امروز، همراه با 7٪ سود، این است:

PV = $5,000 / (1 + (7% / 1) ^ (1 x 1) = $4,673

تأثیر دوره های ترکیب شده بر ارزش آینده

تعداد دوره های ترکیبی می تواند تاثیر قابل توجهی بر محاسبات TVM داشته باشد. با در نظر گرفتن مثال 10،000 دلار بالا، اگر تعداد دوره های ترکیب به سه ماهه، ماهانه یا روزانه افزایش یابد، محاسبات ارزش پایانی در آینده عبارتند از:

تقسیم سه ماهه: FV = 10،000 دلار × (1 + (10٪ / 4) ^ (4 × 1) = 11،038 دلار

ترکیب ماهانه: FV = 10،000 دلار x (1 + (10٪ / 12) ^ (12 x 1) = 11،047 دلار

ترکیب روزانه: FV = 10،000 دلار x (1 + (10٪ / 365) ^ (365 × 1) = $ 11،052

برخی از محاسبات استاندارد بر اساس ارزش زمانی پول عبارتند از:

ارزش فعلی: ارزش فعلی مبلغ آینده یا جریان نقدی، با توجه به نرخ بازده مشخص شده است. با نرخ بهره پایین تر، ارزش فعلی جریان های نقدی آینده پایین تر است. تعیین نرخ تنزیل مناسب، کلید ارزیابی جریان های نقدی در آینده است، یعنی درآمدها یا تعهدات.

ارزش فعلی سالانه: یک سالانه یک سری از پرداخت ها یا درآمدهای مساوی است که در فواصل زمانی به طور یکنواخت رخ می دهد. اجاره ها و پرداخت اجاره نمونه هستند. پرداخت ها یا رسید ها در پایان هر دوره برای سالیانه عادی رخ می دهد در حالی که در ابتدای هر دوره برای یک سال به حساب می آید.

ارزش فعلی یک دوره بدون وقفه یک جریان بی نهایت و ثابت جریان های نقدی یکسان است.

ارزش آینده: ارزش یک دارایی یا پول نقد در یک تاریخ مشخص در آینده، بر اساس ارزش آن دارایی در حال حاضر است.

ارزش آینده یک سالانه (FVA): ارزش آینده جریان پرداخت (سالیانه)، فرض بر این است که پرداخت ها با نرخ بهره مشخصی سرمایه گذاری می شوند.

این TVM نه تنها بر نرخ بهره و افق زمانی را نشان می دهد، بلکه همچنین نشان می دهد که چگونه چند بار محاسبات ترکیبی هر ساله محاسبه می شود.

The time value of money (TVM) is the concept that money available at the present time is worth more than the identical sum in the future due to its potential earning capacity. This core principle of finance holds that, provided money can earn interest, any amount of money is worth more the sooner it is received. TVM is also sometimes referred to as present discounted value.

The time value of money draws from the idea that rational investors prefer to receive money today rather than the same amount of money in the future because of money's potential to grow in value over a given period of time. For example, money deposited into a savings account earns a certain interest rate, and is therefore said to be compounding in value. 

1397/10/29
تاثیر نرخ ارز

کاهش ارزش پول، افزایش نرخ ارز در برابر کاهش ارزش یک ارز دیگر است. ارزهای مختلف به دلایل مختلف از جمله سیاست دولت، نرخ بهره، تعادل تجاری و چرخه های تجاری ارزش پیدا می کنند.

کاهش نرخ ارز

کاهش ارزش پول در یک سیستم ارز مبادله شناور اتفاق می افتد. آنها به صورت جفت معامله می شوند، بنابراین ارز هنگامی که ارزش آن در مقایسه با دیگری افزایش می یابد، ارزش دارد. با ارزش می شود زمانی که نرخ ارز تغییر می کند، و برای شما خرید بیش از یک ارز امکان پذیر می شود.

بسیار مهم است که بدانیم، افزایش ارزش پول نمی تواند به گونه ای مشابه در افزایش ارزش سایر اوراق بهادار دیده شود. بر خلاف یک سهام، که قیمت آن نشان دهنده ارزش آن است، نقل و انتقالات ارز نرخی است که در آن یک ارز برای یک ردیف دیگر مبادله می شود.

ارزش به طور مستقیم با تقاضا ارتباط دارد. اگر ارزش افزایش یابد، تقاضا برای ارز نیز افزایش می یابد. در مقابل، اگر یک ارز از بین می رود، ارزش خود را نسبت به ارزی که معامله می شود، از دست می دهد.

نرخ ارز

شناسایی نرخ ارز

ارز استاندارد دو ارز را به عنوان یک نرخ یا کسری لیست می کند. به عنوان مثال، USD / JPY =104.08 . (دلار)، ارز پایه است و نشان دهنده یک واحد یا شماره 1 در مورد یک کسری از قبیل 1 / 104.08 است. دوم پول ارزنده است و با نرخ آن به عنوان مقدار آن ارز مورد نیاز برای برابر یک واحد ارز پایه نشان داده می شود. یک دلار 104.08 واحد ین ژاپن را خریداری می کند.

با توجه به اینکه نرخ ارز هر روزه در حال نوسان می باشد، شما می توانید نرخ ارز مورد نظر خود را در نرم افزار حسابداری تحت وب چند ارزی قیاس بصورت لحظه ای محاسبه کنید و نرخ ارز را به صورت آنلاین و لحظه ای در نرم افزار خود داشته باشید؛ بنابراین دیگر شما نیاز به محاسبه نرخ ارز روز ندارید و به سهولت نرخ ارز به روز را در معاملات تجاری خود خواهید داشت.

برای اهداف صعود ارز، نرخ به طور مستقیم به ارز پایه مربوط است. اگر نرخ به 108.21 افزایش یابد، یک دلار در حال حاضر 108.21 واحد ین ژاپنی را خریداری می کند و از این رو ارزش این مبلغ ارز در ین ژاپنی بیشتر است. به عنوان یک قاعده کلی، افزایش یا کاهش نرخ همیشه با ارزش افزوده ارز پایه مطابقت دارد و معکوس مربوط به ارز مورد نظر است.

ارزش ارزها و سهام

سهام یک امنیت است که مالکیت در یک شرکت را نشان می دهد که صاحبان آن دارای یک وظیفه معتبر برای انجام عملیات هستند که منجر به درآمد مثبت سهامدار می شود. بنابراین، سرمایه گذاری در سهام باید همیشه در ارزش آن باشد. در مقابل، یک ارز نشان دهنده اقتصاد یک کشور است، و نرخ ارز با جفت شدن دو کشور با هم و محاسبه نرخ یک ارز نسبت به ارز دیگر است. در نتیجه، عوامل اقتصادی اساسی کشورهای نماینده بر این نرخ اثر می گذارند. یک رشد اقتصادی که موجب افزایش ارزش پول می شود، نرخ ارز را برآورده می کند. کشوری با اقتصاد تضعیف شده ممکن است از کاهش ارزش پولی برخوردار باشد، که بر نرخ ارز تاثیر گذار است.

اثرات نرخ ارز

هنگامی که ارز یک کشور ارزشمند می شود، می تواند تاثیرات مختلفی بر اقتصاد داشته باشد.

هزینه های صادرات افزایش می یابد: در صورتی که دلار آمریکا افزایش یابد، خارجی ها کالاهای آمریکایی را گران تر خواهند کرد زیرا آنها باید برای این کالاها در دلار هزینه بیشتری بپردازند. این بدان معنی است که با افزایش قیمت، تعداد کالاهای وارداتی احتمالا کاهش خواهد یافت. این در نهایت منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) می شود، که قطعا سود آن نیست.

واردات ارزان تر: اگر کالاهای کشوری در بازار خارجی گران تر شوند، کالاهای خارجی یا واردات در آن کشور ارزان تر خواهند شد. می توانید کالاهای بیشتری وارداتی از خارج از کشور خریداری کنید. این به نفع قیمت های پایین تر است که منجر به کاهش تورم کلی می شود.

به این ترتیب، نرخ ارز با کاهش و جریان، یا قدردانی و استهلاک مواجه می شود که با دوره های اقتصادی و تجاری اقتصاد پایه مطابقت دارد و توسط نیروهای بازار هدایت می شود.

Currency appreciation is an increase in the value of one currency regarding another currency. Currencies appreciate against each other for a variety of reasons, including government policy, interest rates, trade balances and business cycles.

Currency appreciation happens in a floating exchange rate system. They are traded in pa

But it’s very important to understand that currency appreciation cannot be viewed in the same way as the appreciation of other types of securities. Unlike a stock, of which the price represents its value, a currency quote is the rate at which one currency is exchanged for another. Typically a forex trader trades a currency pair in the hopes of currency appreciation of the base currency against the counter currency.irs, so a currency appreciates when the value of one goes up compared to another. Think of it like this: Appreciation takes place when exchange rates change, allowing for the purchase of more units of a currency.  

1397/10/17
معادله حسابداری چیست؟

معادله حسابداری به عنوان پایه و اساس سیستم حسابداری دو ورودی در نظر گرفته شده است. مجموع کل دارایی های یک کسب و کار باید برابر تمام بدهی های خود در ترازنامه باشد. بر اساس این سیستم دوبعدی، معیار حسابداری تضمین می کند که ترازنامه باقی می ماند "تعادل" و هر ورودی که در سمت بدهی ساخته شده است، باید از طرف اعتباری یک ورودی (یا پوشش) مربوطه داشته باشد.


موقعیت مالی هر کسب و کار، بزرگ یا کوچک، بر اساس دو جزء کلیدی - دارایی ها و بدهی ها ارزیابی می شود. حقوق صاحبان کسب و کار یا حقوق صاحبان سهام، که به عنوان تفاوت بین دارایی ها و بدهی محاسبه می شود، یک معیار معمول دیگر است که نشان دهنده وضعیت مالی یک کسب و کار است. همچنین معادله حسابداری اولیه یا معادله ترازنامه نامیده می شود، معادله حسابداری یک نمایش ساده از این است که چگونه این سه مقدار اجزای مهم با یکدیگر مرتبط می شوند.

در حالی که دارایی ها منابع ارزشمندی متعلق به شرکت را نشان می دهند، بدهی ها تعهدات خود را نشان می دهند. معادله حسابداری به ارزیابی اینکه آیا معاملات تجاری انجام شده توسط شرکت دقیقا در  حساب های آن منعکس شده است، کمک می کند.

فرمول معادله حسابداری

فرمول معادله حسابداری بر مبنای فرض اولیه است که صاحبان سهام، پس از حذف تمام بدهی های شرکت، یک ادعای باقیمانده در کل دارایی های یک شرکت دارند. این معادله را نشان می دهد:

سهام صاحبان سهام = دارایی ها - بدهی ها

هنگامی که مرتب سازی می شود، معادله فوق فرمول زی را به ما می دهد:

دارایی = سهم سهامداران + بدهی ها

معادله فوق شایع ترین شکل معادله حسابداری است و نشان دهنده ادعای دارایی توسط بدهی و صاحبان سهام است.

علاوه بر این، یک فرم گسترش یافته معادله حسابداری نیز وجود دارد که بیشتر مولفه های صحیح فرمول را به سه حساب اصلی حساب های مالی گسترش می دهد. معادله حسابداری گسترش یافته، برای تجزیه و تحلیل عمیق ترازنامه توسط معادله زیر استفاده می شود:

دارایی = سرمایه همراه + آغاز درآمد تقسیم شده + درآمد - هزینه - سود سهام + بدهی

سیاست های حسابداری دوگانه

معادله حسابداری پایه و اساس حسابداری دو ورودی را تشکیل می دهد و یک مفهوم مختصر از یک مفهوم است که به نمایش، پیچیده، چند منظوره ترازنامه گسترش می یابد. ترازنامه مبتنی بر سیستم حسابداری دوجانبه است که دارایی های یک شرکت برابر با مجموع بدهی ها و صاحبان سهام است. اساسا، تمام استفاده از سرمایه (دارایی) را به منابع سرمایه تقسیم می کند (جایی که سرمایه بدهی منجر به تعهدات و سرمایه سرمایه منجر به صاحبان سهام می شود).

معادله حسابداری

برای یک شرکت حسابداری دقیق، هر کسب و کار تنها حداقل در دو حساب خود نمایش داده خواهد شد. به عنوان مثال، اگر یک کسب و کار وام از یک موسسه مالی مانند بانک را دریافت کند، پول قرض گرفته شده، دارایی های شرکت را افزایش می دهد و وام نیز با مقدار معادل آن افزایش می یابد. اگر یک کسب و کار با پرداخت پول نقد موارد مشمول دارایی را بخرد، منجر به افزایش موجودی (دارایی) می شود، در حالی که کاهش سرمایه ی نقدی (دارایی دیگری) را افزایش می دهد. از آنجاییکه دو یا چند حساب وجود دارد که تحت تاثیر هر معامله ای انجام شده توسط یک شرکت هستند، سیستم حسابداری به عنوان حسابداری دوبعدی نامیده می شود. این تمرین تضمین می کند که معادله حسابداری همواره متعادل باشد - یعنی مقدار سمت چپ معادله همیشه با مقدار سمت راست مطابقت دارد.

معادله حسابداری مثال محاسبه

شرکت مالی Walmart Inc. (WMT)، که پیشرو در سال مالی است، در پایان سال مالی 2018، کل دارایی ها را به ارزش 204.52 میلیارد دلار، بدهی های کل ارزش 123.7 میلیارد دلار و مجموع ارزش سهام 80.82 میلیارد دلار گزارش کرد. سهم سهام شامل سهام صاحبان سهام به ارزش 77.87 میلیارد دلار و سهام انباشته اقلیتی به ارزش 2.95 میلیارد دلار است.

محاسبه سمت راست معادله حسابداری (Equity + Liabilities) ($ 80.82 + 123.7 $) = 123.7 میلیارد دلار است که ارزش دارایی های گزارش شده توسط شرکت را نشان می دهد.

شرکت مایکروسافت (MSFT)، پیشگام فناوری، سهام دارایی های ارزشمند 258.85 میلیارد دلار، بدهی های ارزش 176.13 میلیارد و ارزش سهام 82.72 میلیارد دلار را برای سال مالی پایان سال 2018 گزارش داده است. نتیجه حاصل از جمع آوری داده های دو رقمی با ارزش دارایی گزارش شده، نشان می دهد که معادله حسابداری متعادل است و هر معامله تجاری در سوابق شرکت نمایش داده می شود.

The accounting equation is considered to be the foundation of the double-entry accounting system. The total of all the assets of a business should be equal to the total of all its liabilities in the balance sheet. Based on this double-entry system, the accounting equation ensures that the balance sheet remains “balanced,” and each entry made on the debit side should have a corresponding entry (or coverage) on the credit side.

The financial position of any business, large or small, is assetsed based on the two key components – assets and liabilities. Business owners’ equity or shareholders' equity, which is calculated as the difference between assets and liabilities, is another common measure that represents the financial standing of a business. Also called as the basic accounting equation or the balance sheet equation, the accounting equation is a simple representation of how these three important components amounts are associated with each other.

1397/09/17
بحران مالی و خط مشی ارزی

چه چیزی موجب بحران مالی می شود؟

از اوایل دهه 1990 موارد متعددی از بحران های ارز وجود دارد، که توسط سرمایه گذاران قابل درک است. پیش بینی های آنها باعث عقب نشینی گسترده و از دست رفتن سرمایه می شود. در این مقاله، ریشه های تاریخی بحرانهای ارز را کشف و علل آنها را بررسی کنیم.

بحران ارز چیست؟

بحران مالی توسط کاهش ارزش ارز یک کشور به ارمغان می آید. این کاهش ارزش در اثر ایجاد ناپایداری در نرخ ارز منفی بر اقتصاد اثر می گذارد، به این معنی که یک واحد از یک ارز خاص دیگر به همان میزان که در پول دیگری استفاده می شود را خریداری نمی کند. برای ساده کردن این موضوع، می توانیم بگوییم که از دیدگاه تاریخی، بحران ها زمانی بوجود می آیند که انتظارات سرمایه گذاران موجب تغییر قابل ملاحظه ای در ارزش ارزها می شود.

خط مشی ارزی:

نقش دولت ها، بانک های مرکزی و سرمایه گذاران در یک بحران مالی:

بانک های مرکزی در یک نرخ ارز ثابت اقتصادی، می توانند سعی کنند نرخ ارز ثابت فعلی را با استفاده از ذخایر خارجی کشور و یا تغییر نرخ ارز در صورت بروز بحران مالی در نظر بگیرند.

اول بیایید توضیح دهیم که چرا بهره برداری از ذخایر خارجی یک راه حل بالقوه است. هنگامی که بازار انتظار کاهش ارزش پول را داشته باشد، فشار ناگهانی بر روی ارز تنها می تواند با افزایش نرخ بهره جبران شود. به منظور افزایش نرخ، بانک مرکزی باید عرضه پول را کاهش دهد، که به نوبه خود تقاضای ارز را افزایش می دهد. بانک می تواند این کار را با فروش سهام خارجی برای ایجاد خروج سرمایه انجام دهد. هنگامی که بانک بخشی از ذخایر خارجی خود را به فروش می رساند، پرداخت آن را به صورت ارز داخلی می گیرد که از گردش به عنوان دارایی محفوظ است.

بانک های مرکزی به علت کاهش ذخایر خارجی و همچنین عوامل سیاسی و اقتصادی مانند افزایش بیکاری، نمی توانند نرخ ارز را برای دوره های طولانی حمایت کنند. کاهش ارزش ارز با افزایش نرخ ارز ثابت نیز باعث می شود که کالاهای داخلی ارزان تر از کالاهای خارجی باشد که باعث افزایش تقاضا برای کارگران و افزایش تولید می شود. در کوتاه مدت کاهش ارزش افزوده همچنین نرخ بهره را افزایش می دهد که باید از طریق افزایش عرضه پول و افزایش ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی جبران شود. همانطور که قبلا ذکر شد، افزایش نرخ ارز ثابت می تواند به سرعت از طریق ذخایر کشور مصرف شود و ارزش گذاری ارز نیز می تواند ذخایر اضافی را به دست آورد.

سرمایه گذاران به خوبی می دانند که استراتژی کاهش ارزش پول می تواند مورد استفاده قرار گیرد و می توانند این را به انتظارات خود از بانک های مرکزی اضافه کنند. بازار انتظار دارد که بانک مرکزی ارزش ارز را کاهش دهد (و به این ترتیب نرخ ارز را افزایش می دهد)، امکان افزایش ذخایر خارجی از طریق افزایش تقاضای کل به دست نیامده است. در عوض، بانک مرکزی باید از ذخایر خود برای کاهش عرضه پول استفاده کند که نرخ بهره داخلی را افزایش می دهد.

بحران مالی

آناتومی بحران مالی

هنگامی که سرمایه گذاران سرمایه گذاری های داخلی خود را به فروش می رسانند، این سرمایه گذاری را به ارز خارجی تبدیل می کند. این باعث می شود که نرخ ارز حتی بدتر شود و منجر به حرکت در ارز شود و پس از آن کشور بتواند هزینه های سرمایه گذاری آن را تقریبا غیرممکن کند.

پیش بینی های بحران ارز شامل تجزیه و تحلیل مجموعه ای متنوع و پیچیده از متغیرها می شود. چند عامل مشترک در ارتباط با بحران اخیر وجود دارد:

کشورها به شدت قرض گرفته اند (کسری حساب جاری)

ارزش های ارز به سرعت افزایش یافت

عدم اطمینان در مورد اقدامات دولت، موجب نادیده گرفتن سرمایه گذاران شده است.

 

Since the early 1990s, there have been many cases of currency crises percepitated by investors whose outlooks cause wide-scale retreats and the loss of capital. In this article, we'll explore the historical drivers of currency crises and uncover their causes.

What Is a Currency Crisis?

A currency crisis is brought on by a decline in the value of a country's currency. This decline in value negatively affects an economy by creating instabilities in exchange rates, meaning that one unit of a certain currency no longer buys as much as it used to in another currency. To simplify the matter, we can say that from a historical perspective, crises have developed when investor expectations cause significant shifts in the value of currencies.

 

1397/07/21