کنترل ورود و خروج

اضافه شدن کنترل ورود و خروج کالا با سری ساخت و تاریخ انقضا در انبار

به منظور کنترل بیشتر کالاهای وارد شده به انبارها علاوه بر قواعد کنترل سریالی ورود و خروج که قبلا وجود داشت دو مدل دیگر بر اساس تاریخ انقضا و یا سری ساخت کالاها در فرم تعریف کالا ، بلعکس وضعیت سریال کالا اضافه شده و در نسخه جدید کالا در یکی از 4 مدل مختلف میتواند تنظیم شود:

1. بدون سریال

2. سریال منحصر به فرد

3. سری ساخت

4. تاریخ انقضا