استراتژی کلی واحد آموزش گروه نرم افزاری قیاس
استراتژی کلی واحد آموزش گروه نرم افزاری قیاس
1396/03/06

آموزش جزء جدایی ناپذیر نرم افزارها می‌باشد و کارایی های محصول نرم افزاری با آموزش به شکل مفید تری قابل استفاده می‌شود. از طرفی نرم افزار ابزار انجام کار است و آموزش و استفاده از نرم افزار به موضوعیتی که نرم افزار به عنوان ابزار برای آن موضوع طراحی شده است وابستگی دارد. به طور مثال آموزش نرم افزار حسابداری در کنار مقوله آموزش علم حسابداری نیز تناسب دارد.

واحد آموزش  گروه نرم افزاری قیاس در راستای آموزش نظام مند، افزایش دانش تخصصی کارمندان و مشتریان و سایر اشخاص اقدامات ذیل را انجام می‌دهد:
  • انجام مطالعات لازم در زمینه آموزش کارکنان و مشتریان در راستای اهداف استراتژیک شرکت

  • مطالعه و بررسی در زمینه ارزیابی آموزشی و روش‌های افزایش کمی وکیفی آموزش‌های بدو و حین خدمت کارکنان

  • آموزش جامع کار با نرم افزارهای قیاس+ به همراه افزایش کیفیت خدمات پشتیبانی شرکت

  • برنامه‌ریزی و اجرای آموزش و روش‌های توانمند‌‌‌ سازی بدو خدمت و حین خدمت کارکنان به منظور افزایش سطح دانش، بینش و مهارت‌های آنان در راستای اهداف شرکت

  • نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آموزشی کارکنان از طریق ارائه راهنمایی های لازم

  • برنامه ریزی و نظارت برنیاز سنجی آموزشی کارکنان و تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز با توجه به تحلیل سازمانی، شغلی و فردی هر یک از کارکنان

  • نظارت بر صدور گواهینامه‌های پایان دوره های آموزش کارکنان بر طبق ضوابط و مقررات شرکت

  • برنامه ریزی، هماهنگی و برگزاری دوره های آموزش حرفه ای مورد نیاز بازار

  • ایجاد تسهیلات و امکانات لازم برای آموزش مشتریان

  • برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی تخصصی


 
نرم افزار حسابداری
گروه نرم افزاری قیاس
خرید نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری