[…] راهکار نوین سیاق که بالای 25 سال سابقه فعالیت در حوزه ERP  و دانشگاهی و ویژه کسب و کارهای سازمانی و صنعت ساخت و ساز و راهکار […]