آنالیز صورت های مالی در زمان انتخاب سهام و مدیریت سبدهای سرمایه گذاری

تاریخ انتشار: 1396/05/16

آنالیز صورت های مالی در زمان انتخاب سهام و مدیریت سبدهای سرمایه گذاری

حسابداران تنها افرادی نیستند که به اطلاعات حسابداری و صورت های مالی دسترسی دارند. در کسب و کار خصوصی، یک موقعیت سرمایه گذاری هر روز بر سر راه شما قرار نمی‌گیرد. با این حال اگر شما به شکلی شناخته شوید که پول لازم برای سرمایه گذاری به عنوان یک سهامدار را دارید، از تعداد پیشنهادهایی که در برابر شما قرار می‌گیرد متعجب خواهید شد. می توانید در بازار سرمایه اولیه نیز سرمایه گذاری کنید که به معنی آن است که پول شما مستقیما به کسب و کار مورد نظر تعلق خواهد گرفت. امروزه یک تاکتیک در حال رشد برای افزایش پول، سرمایه گذاری جمعی است که از طریق اینترنت انجام می‌شود. کسب و کاری که در مرحله اولیه خود قرار همه افرادی که پول کافی دارند را بر روی یک وبسایت، دعوت می‌کند تا در سرمایه گذاری خطرپذیر آن ها شرکت کرده و به یک سهامدار تبدیل شوند. معمولا شما می‌توانید به مقدار پول کمی در یک درخواست سرمایه گذاری جمعی، سرمایه گذاری کنید. کسب و کار به دنبال پولی است که با تکیه بر تعداد بسیار زیادی از افراد بدست می‌آید تا از این طریق آن را در کسب و کار ریسک پذیر خود سرمایه گذاری کنند. ممکن است نخواهید مدیریت کردن سرمایه گذاری در اوراق بهادار را خود به عهده بگیرید. به جای آن می‌توانید پول خود را در هزاران صندق سرمایه گذاری مشترک، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، شرکت سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و یا بنیادهای امانت داری سرمایه گذاری و غیره  که امروزه در دسترس همگان قرار دارند سرمایه گذاری کنید. شما باید اطلاعات بسیار زیادی را برای درک گزینه های در دسترس برای سرمایه گذاری پول و مدیریت سرمایه گذاری خود مطالعه کنید. سرمایه گذاران در کسب و کار خصوصی تنها یک منبع اصلی در اختیار دارند تا در مورد کسب و کاری که قصد سرمایه گذاری پول خود را دارند اطلاعات مالی کسب کنند: گزارش های مالی آن کسب و کار البته سرمایه گذاران باید به دقت این گزارش ها را مطالعه کنند. "با دقت" به معنی آن است که باید به دنبال نشانه هایی از پیشرفت ها و مشکلات باشند. نسبت های مالی صورت های مالی نشانه ها و مسیر را به شما نشان می‌دهند و مانند تابلوهای راهنما در بزرگراه اطلاعات مالی می‌باشند. سرمایه گذاران اوراق بهادار درکسب و کار عمومی منابع بسیار زیاد اطلاعاتی در زمان واگذاری های خود در اختیار دارند. البته آن ها می‌توانند گزارشات مالی کسب و کاری را که در آن سرمایه گذاری کرده  و همچنین در مورد کسب و کارهایی که در آن قصد سرمایه گذاری دارند مطالعه کنند. به جای خواندن کامل این گزارشات مالی، آن ها ممکن است بر سهامداران خود، مطبوعات مالی و سایر منابع اطلاعاتی متکی باشند. سرمایه گذاران خصوصی به کارگزاران سهام خود برای مشاوره های سرمایه گذاری رجوع می‌کنند. شرکت های کارگزاری مشاوران سهام تمام انواع تحلیل ها و نشریات موجود را منتشر می‌کنند و در جایگزینی سهام جدید و اوراق قرضه انتشار یافته توسط کسب و کارهای عمومی مشارکت می‌جویند. یک کارگزار سهام خوشحال خواهد شد که بتواند آخرین اطلاعات مالی شرکت‌ها را در اختیار شما قرار دهد. هر چه بیشتر در مورد توضیح یک گزارش مالی مطلع باشید، به شکلی بهتر آمادگی ارزیابی پیشنهادات و مشاوره های ارائه شده آنالیزگرهای بازار سهام و سایر متخصصین سرمایه گذاری را خواهید داشت. اگر حداقل بتوانید عکس العمل های هوشمندانه در زمانی که کارگزار سهام شما در مورد EPS و P/E یک کسب و کار صحبت می‌کند داشته باشید، به نظر یک سرمایه گذار کارکشته خواهید رسید و ممکن است رهنمودهایی مفیدتر دریافت کنید. ممکن است مرتب به تماشای اخبار مالی در تلویزیون و یا گوش سپردن به یکی از تاک شوهای مالی و محبوب رادیویی بپردازید. سرمایه گذاران تنها متکی به گزارشات مالی در زمان تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نخواهند بود. تحلیل گزارشات مالی یک کسب و کار تنها بخشی از یک فرایند است. باید فاکتورهای زیر را نیز با توجه به نوع کسب و کاری که قصد سرمایه گذاری در آن را دارید در نظر بگیرید:

  • روندهای صنعت و مشکلات
  • اقتصاد ملی و توسعه های سیاسی
  • رفتارهای تهدیدآمیز توسط سازمان های قانون گذاری در برابر کسب و کار
  • ادغامات ممکن، اکتسابات دوستانه و یا تصاحبات خصومت آمیز
  • جایگزینی و تغییر مدیران اجرایی کلیدی
  • مشکلات نیروی انسانی
  • بازارهای جهانی و نرخ تبادل ارز
  • کمبود موجودی
  • محصولات اضافی

این موارد فراتر از حسابداری بوده و به طور واضح از اهمیتی یکسان با آنالیز صورت های مالی در زمان انتخاب سهام و مدیریت سبدهای سرمایه گذاری برخوردار می باشند.

صورت های مالی