topic
حسابداری
انبار
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
نمونه پروژه عملی سیمرغ

بخش نوزدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت هفتم

1390/12/20 خرید 20 دستگاه یخچال ساید بای ساید هر یک به مبلغ 1,200,000 ریال از شرکت سامسونگ که نصف بهای آن نقدا پرداخت شد و بقیه بها نسیه می‌باشد.

ثبت هزینه ها در حسابداری ثبت هزینه ها در حسابداری

سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور خرید

ثبت هزینه ها در حسابداری

1390/12/20 پرداخت هزینه حمل به مبلغ 200,000 ریال و اطلاع از واریز مبلغ 35,000,000 ریال توسط هپکو جهت خرید کالا در آینده و پرداخت بدهی قبلی به بانک

ثبت هزینه ها در حسابداری ثبت هزینه ها در حسابداری